Stavba roku 2022 Zlínského kraje

Cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka získala administrativní budova Kloboucká lesní s.r.o. Foto: BoysPlayNice
Cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka získala administrativní budova Kloboucká lesní s.r.o. Foto: BoysPlayNice

Letošního ročníku soutěže se účastnilo rekordních 61 staveb realizovaných a dokončených stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2022. Nejvyšší ocenění Grand Prix architekta Pavla Nováka získala administrativní budova místní dřevařské firmy Kloboucká lesní. Hlavní cenu v ostatních kategoriích obdrželo dalších 10 mimořádných staveb. Tři stavby získaly Cenu hejtmana, MPO a syndikátu novinářů. Kromě toho bylo uděleno 19 čestných uznání.

Ceny 21. ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje 2022 (SRZK) byly předány 15. června 2023 v Domě kultury v Uherském Brodě za přítomnosti několika set soutěžících, politické reprezentace a stavební veřejnosti Zlínského kraje. Účastí tak vysokého počtu osob spojených s výstavbou se vyhlášení výsledků SRZK vlastně stává neoficiálním dnem stavbařů Zlínského kraje. Vyhlašovateli jsou Zlínský kraj, Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Soutěž se koná s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

Letos se soutěže zúčastnil rekordní počet 61 staveb. Mimořádnou účast zaznamenala kategorie Stavby realizované mimo území Zlínského kraje, do níž bylo přihlášeno 20 staveb, na kterých se jako projektant nebo zhotovitel podílela firma se sídlem ve Zlínském kraji. Vzhledem k tomu, že stavby jsou rozmístěny na celém území ČR, bylo jejich hodnocení časově i organizačně náročné. Všechny stavby totiž navštívila 15členná odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a doplněná o odborné poradce z řad architektů. Rekordnímu počtu soutěžících odpovídal i mimořádný počet udělených hlavních cen a čestných uznání. Každoroční součástí soutěže je ocenění úspěšného stavbyvedoucího z jedné vyhodnocené stavby. V letošním ročníku je získal Ing. Pavel Mikulec (ČKAIT 1302537, IP00) z firmy 3V  & H, s.r.o., za realizaci stavby víceúčelového domu na místě bývalého areálu sodovkárny v ulici Hradební v Uherském Hradišti.

Soutěž i pro zlínské studenty

Letos byla opět uspořádána i soutěž Studentská práce roku pro studenty středních průmyslových škol stavebního směru se sídlem ve Zlínském kraji. Úkolem studentů bylo zpracování architektonických návrhů nových bytových domů na ulici Obeciny ve Zlíně v jednoduché urbanistické struktuře. Studenti nejprve vypracovali návrh a základní technické řešení jednoho typového bytového domu, který pak do uvedené lokality opakovaně umístili. Ze 14 předložených návrhů porota nejprve vybrala pro postup do finálového kola 6 nejlepších, z kterých se na 1. místě umístil návrh Martina Bobiše (SPŠS Valašské Meziříčí), 2. místo se svým návrhem obsadila Sára Špendlíková (SPŠ Zlín) a 3. místo Václav Křenek (SPŠS Valašské Meziříčí).

Administrativní budova Kloboucká lesní s.r.o., Brumov-Bylnice

 • Ocenění: Cena Grand Prix architekta Pavla Nováka
 • Architektonické řešení: Mjölk s.r.o., Ing. arch. Jan Vondrák (ČKA 03977, A.1), Ing. arch. Jan Mach (ČKA 03976, A.1), Ing. arch. Filip Cerha
 • Hlavní projektant: Ing. Pavel Srba (ČKAIT 1301566, IP00)Zhotovitel: DRGA stavební společnost s.r.o., stavbyvedoucí Ing. Petr VIček (ČKAIT 1301612, IP00)
 • Technický dozor stavebníka: Miroslav Tandler (ČKAIT 1200052, SD02), Ing. Pavel Hrabina (ČKAIT 1201141, IV00)
 • Stavebník: Kloboucká lesní s.r.o.
 • Stavební náklady: 105 mil. Kč
 • Realizace: srpen 2020 – prosinec 2022

Firemní sídlo lesnicko-dřevařské firmy, na které bylo použito dřevo převážně z okolních lesů zpracované na místní lince přímo v závodě. Příkladná ukázka vysoce elegantní a účelně řešené dřevostavby. Výrazná architektura vychází z progresivního stavebně konstrukčního i technologického řešení s důrazem na udržitelnost. Masivní dřevěný skelet z lepených dřevěných nosníků BSH je vlajkový produkt firmy stavebníka. Je ztužený betonovými komunikačními jádry a ocelovou konstrukcí, která nese působivou transparentní obálku prosklených ploch a fotovoltaických panelů. Modulární konstrukce umožňuje snadné přestavění vnitřních prostorů podle potřeby. Dešťová voda se zadržuje v pásech mělkých bazénků podél průčelí a využívá pro ochlazování stavby v létě.

Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně, III. etapa Kráter – část Vodní biotop

 • Ocenění: Cena syndikátu novinářů
 • Hlavní projektant: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (ČKA 01269, A.3)
 • Zhotovitel: KKS, spol. s r.o.,
  stavbyvedoucí David Svoboda (ČKAIT 1302045, TV02)
 • Stavebník: statutární město Zlín
 • Stavební náklady: 22,8 mil. Kč
 • Realizace: duben 2021 – červenec 2022

Vodní biotop o ploše 1 000 m² vznikl modelací terénu u největšího zlínského sídliště Jižní Svahy. Zdrojem vody je vrtaná studna, případně dešťové srážky ze střech okolních domů. Vyhlídková lávka o šířce 2,75 a délce 40 m s ocelovou nosnou konstrukcí umožní průchod zemním valem a nad vodní hladinu. Součástí je i několik set metrů parkových chodníků a stezek s lavičkami a dalším mobiliářem. Díky vodnímu krajinářskému prvku došlo k významnému oživení sídlištního prostředí.

Uherskohradišťská nemocnice a.s. – rekonstrukce budovy 14

 • Ocenění: Cena hejtmana Zlínského kraje
 • Hlavní projektant: G G ARCHICO a.s.,
  Ing. arch. Roman Zemek, Jiří Škára (ČKAIT 1301826, TP00)
 • Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. a Zlínstav a.s., stavbyvedoucí Ing. David Mikulička (ČKAIT 1005725, IP00)
 • Stavebník: Zlínský kraj
 • Stavební náklady: 213,4 mil. Kč
 • Realizace: srpen 2020 – srpen 2022

Příkladná ukázka toho, že i ve zdravotnictví se dají modernizovat původní budovy. Jednalo se o celkovou opravu budovy pro onkologické, radiodiagnostické, plicní a neurologické oddělení s laboratořemi, vyšetřovnami a lůžkovými jednotkami. V rámci stavby, která probíhala za provozu, se realizovaly přeložky a zabezpečení inženýrských sítí, opravy vnitřních instalací, přístavba nových komunikačních prostor včetně požárního únikového schodiště a dále sadové a terénní úpravy.

Stavební úpravy a nástavba objektu ANAFRA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 • Architektonické řešení: Ing. arch. Bohdan Frnka
 • Hlavní projektant: EP Rožnov, a.s.,
  Ing. Ladislav Drozd (ČKAIT 1301650, IP00)
 • Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o., stavbyvedoucí Ing. Jiří Smýkal (ČKAIT 1300034, IP00)
 • Stavebník: ANAFRA s.r.o.
 • Stavební náklady: 103,6 mil. Kč
 • Realizace: květen 2021 – listopad 2022

Stavba si zasloužila ocenění za náročnou rekonstrukci, přestavbu a dostavbu zcela zchátralé průmyslové čistírny odpadních vod textilní továrny Loana Rožnov pod Radhoštěm, kterou by jinak čekala pouze nákladná demolice v centru města. Dvě silně znečistěná a poškozená podzemní podlaží, v nichž dříve byly betonové nádrže pro chemické čištění barevných odpadních vod pomocí síranu železnatého, se po mimořádně náročných sanacích staly vysoce zabezpečeným datovým centrem. V pěti nadzemních podlažích se vyrábí servery. V nejvyšším patře je zasedací místnost se společenským sálem a s terasou s intenzivní zelení. Na střeše je fotovoltaická elektrárna. Budova je vytápěna odpadním teplem produkovaným servery.

Rezidence Sadová ve Zlíně

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Domy pro bydlení
 • Hlavní projektant: F O R M I C A s.r.o., Ing. arch. Pavel Hanulík (ČKA 01020, A.0), Ing. Petr Hrnčiřík (ČKAIT 1302245, IP00)
 • Zhotovitel: POZIMOS, a.s., Navláčil stavební firma, s.r.o., stavbyvedoucí Ing. Jiří Chytil (ČKAIT 1301966, IP00)
 • Stavebník: SMO Střížkov s.r.o.
 • Stavební náklady: 171 mil. Kč
 • Realizace: duben 2020 – listopad 2022

Bývalá budova Okresní správy spojů (později Telecomu) byla přestavěna na residenční dům s 50 byty různých kategorií od 1+KK až po 4+KK. Budova zachovává původní urbanistickou stopu ulice, má jednoduchý architektonický výraz s velkými okny, lodžiemi, balkony. Do ulice na jižní stranu má 5 podlaží s nápaditě řešenou fasádou. Dvorní část má 6 podlaží s byty orientovanými na západ a východ. Přízemí a podzemí slouží pro parkování residentů. Po stavební a statické stránce byla velmi náročná dostavba proluky v těsné blízkosti sousedních domů. Stavební práce včetně použitých materiálů a detailů ve společných i soukromých prostorách jsou na vysoké úrovni.

Bývalá sodovkárna – víceúčelový dům v ulici Hradební v Uherském Hradišti

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Domy pro bydlení
 • Hlavní projektant: Ing. arch. Vojtěch Kopal (ČKA 04484, A.1), Ing. Jiří Rychlík (ČKAIT 1300152, IP00), Ing. Aleš Cigoš
 • Zhotovitel: 3V & H, s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Ing. Pavel Mikulec (ČKAIT 1302537, IP00), stavbyvedoucí Tomáš Koníček
 • Stavebník: Jana Koníčková
 • Realizace: červen 2020 – prosinec 2022

V centru Uherského Hradiště na místě bývalého areálu sodovkárny vznikl polyfunkční dům s 25 nájemními byty o velikosti 1+kk až 3+kk. V přízemí s členitým půdorysem je otevřeno 10 komerčních prostor pro občanskou vybavenost. Podzemní podlaží s parkováním slouží jak nájemníkům, tak veřejnosti. Jedná se o ukázkový příklad oživení centra města. Ocenění zaslouží respektování urbanistických vazeb k okolní zástavbě. Mezi ulicí Hradební a autobusovým nádražím vznikla pěší pasáž lemovaná právě komerčními prostory. Vestavba mezi okolní budovy byla vzhledem ke tvaru pozemku a návaznosti na sousední budovy velmi náročná.

Multifunkční sportovní hala KAPKA Resort ve Lhotě u Vsetína

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti
 • Hlavní projektant: AS PROJECT CZ s.r.o.,
  Ing. Jiří Žák (ČKAIT 1400348, IP00)
 • Zhotovitel: PSG Construction a.s., stavbyvedoucí Ing. David Blažek (ČKAIT 1302318, IP00)
 • Stavebník: KOTRLA a.s.
 • Stavební náklady: 262,3 mil. Kč
 • Realizace: červen 2021 – září 2022

Hlavní částí stavby je tréninkový zimní stadion s kompletním zázemím sportovců. Nabízí také atraktivní prostory pro veřejné využití s nabídkou hotelového ubytování, wellness provozů, restaurace, fitness sálů, fyzioterapeutických služeb i kryoterapie. Konstrukci budovy na náročném zakládání tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. V centrální hale ledové plochy s tribunou je zastropený unikátními plnostěnnými železobetonovými vazníky o rozpětí 46 m. Dvojpodlažní terasy vstupního průčelí kryje obvodový plášť ze sendvičových PIR panelů a provětrávané předsazené vrstvy včetně dřevěných rámů. .

Silnice I/55, průtah městem Kunovice – dopravně bezpečnostní opatření

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
 • Hlavní projektant: PK OSSENDORF s.r.o., Ing. Jana Otmar (ČKAIT 1006355, II00, ID00), Ing. Petr Loskot (ČKAIT 1006561, ID00), Ing. Vít Tachovský
 • Zhotovitel: Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Morava, stavbyvedoucí a projektový manažer Ing. Roman Zbořil (ČKAIT 1005304, IV00)
 • Stavebník: Ředitelství silnic Zlínského kraje, město Kunovice
 • Stavební náklady: 116 mil. Kč
 • Realizace: srpen 2021 – září 2022

Oprava a částečné rozšíření silnice I/55 v rámci průtahu městem Kunovice přinesly výrazné zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu i uplatnění tzv. dynamického řízení dopravy v závislosti na počtu vozidel přijíždějících z jednotlivých směrů. Byl zvýšen počet řadících jízdních pruhů a přechod se přemístil k autobusovým zastávkám přesunutým do zálivů. V části obce byl použit nízkohlučný asfalt. Stavba dále zahrnovala přeložky vodovodu a plynovodu, veřejné osvětlení a vegetační úpravy.

Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí
 • Hlavní projektant: Ellement Architects s.r.o., Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D. (ČKA 03117, A.1)
 • Zhotovitel: KKS, spol. s r.o., SMO a.s., stavbyvedoucí Ing. Josef Plášek (ČKAIT 1301634, IP00, TD02)
 • Stavebník: statutární město Zlín
 • Stavební náklady: 102,4 mil. Kč
 • Realizace: říjen 2021 – listopad 2022

Snad nejvytíženější pěší trasa v centru Zlína směrem k náměstí Míru je desítky let využívaná i jako sezónní tržiště. Rekonstruováno bylo téměř 900 m² plochy se 70 prodejními místy s novou organizací prodeje, podle potřeby s příležitostným i částečně plným zastřešením, s přívody vody a napojením na elektrickou síť. Tržiště je doplněno o sociální zařízení pro prodejce i veřejnost, o zázemí pro technické služby a o prostor pro krátkodobé skladování. Vše je řešeno tak, aby nebylo negativně narušeno vnímání parku ani centra města, které je památkově chráněno. Neméně důležitá je také nově realizovaná zastávka MHD s malými prodejnami a přilehlým veřejným prostorem s uměleckým dílem s vodním prvkem.

Polyfunkční komunitní centrum v Ratiboři

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí
 • Hlavní projektant: KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o., doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (ČKA 02992, A.1)
 • Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o., stavbyvedoucí Ing. Jiří Smýkal (ČKAIT 1300034, IP00)
 • Stavebník: obec Ratiboř
 • Stavební náklady: 31,5 mil. Kč
 • Realizace: září 2021 – září 2022

Novostavba kulturního sálu a traktu pro sociální služby seniorům napojená na stávající dům hasičů s restaurací vytváří v promyšleném konceptu kvalitní fungující soubor společenského centra obce. Dispoziční řešení umožňuje propojení prostor a provozů a jejich uplatnění při nejrůznějším společenském využití. Sezónně je možné zapojit rovněž venkovní atrium s nadkrytím. Vnější forma haly se sedlovou střechou a navazujícího přízemního traktu včetně dřevěného obkladu stěn koresponduje s charakterem venkovské zástavby. Velké exaktní plochy prosklení dodávají vzdušnost a světlost interiéru.

Kulturní dům ve Strání

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii stavby občanské vybavenosti
 • Architektonické řešení: Vojtěch Lekeš, MSc.
 • Hlavní projektant: ÚJV Řež, a.s,. Ing. Josef Grebík (ČKAIT 1301026, IP00)
 • Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o., stavbyvedoucí Ing. Miroslav Obdržálek (ČKAIT 1301053, IP00)
 • Stavebník: obec Strání
 • Stavební náklady: 46,1 mil. Kč
 • Realizace: březen 2021 – duben 2022

Kulturní dům z padesátých let minulého století byl privatizován, před 15 lety vyhořel a v roce 2020 ho jako ruinu koupila obec. Po dostavbě a opravě se stal multifunkčním společenským centrem nejen pro místní ale i pro obyvatele slovenského příhraničí. Nový prosklený krček propojuje opravený kulturní dům a restauraci. Nadčasově řešený multifunkční sál se zázemím má automatickou elevaci hlediště, vybavení divadelní technikou, osvětlením a ozvučením. S foyerem je propojen prosklenými otevíracími stěnami. Suterén slouží jako hudební klub se zázemím. V okolí vzniklo malé náměstí včetně zeleně a parkování. Všechny stavební i interiérové práce jsou velmi kvalitní.

Ořechov, Vážany – odkanalizování

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii dopravní, inženýrské a ekologické stavby
 • Hlavní projektant: AQUADROP, s.r.o. Ing. Dušan Novotný (ČKAIT 130169134, IV00)
 • Zhotovitel: Svazek obcí Ořechov – Vážany: SWIETELSKY stavební s.r.o., Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., ARKO TECHNOLOGY, a.s., stavbyvedoucí Jiří Šimek (ČKAIT 0010896, TP00)
 • Stavebník: Svazek obcí Ořechov – Vážany
 • Stavební náklady: 128,9 mil. Kč
 • Realizace: březen 2021 – srpen 2022

Nová společná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) pro obce Ořechov a Vážany a doplnění stávající stokové sítě o nové úseky kanalizace z plastového potrubí DN 300-600 tvoří celistvou stokovou síť jednotné kanalizace v obou obcích. Má kapacitu 1300 EO a je uspořádána v dvojlinkovém biologickém reaktoru s jemnobublinnou aerací. Odpadní vody jsou po terciálním dočištění na mikrosítovém bubnovém filtru vypouštěny do Ořechovského potoka. Vzniklý biologický kal je aerobně stabilizován a odvodňován na pásovém lisu. ČOV splňuje legislativní požadavky pro nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod (BAT).

Domov Ždírec – pracoviště Jihlava

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje
 • Hlavní projektant: PENTA PROJEKT s.r.o., Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc. (ČKA 0095, A.0), Ing. arch. Martin Franěk (ČKA 04654, A.1)
 • Zhotovitel: Zlínstav a.s., stavbyvedoucí Bc. Radim Zatloukal (ČKAIT 1302134, TP00)
 • Stavebník: Kraj Vysočina
 • Stavební náklady: 330,9 mil. Kč
 • Realizace: leden 2021 – červenec 2022

Novostavba poskytuje sociální služby v oblasti bydlení pro seniory, a to i ty se zvláštním režimem. Součástí je i Alzheimer centrum včetně lůžkových oddělení, podpůrných doplňkových služeb a provozů. Budova je napojena na stávající nemocnici podzemním spojovacím koridorem. Spodní stavba je založena na systému „bílá vana“ a na vrtaných pilotách. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolit. Střecha je plochá, částečně zelená. Nově bylo řešeno i vytápění, chlazení, VZT, MaR, ZTI, silnoproud a slaboproud, elektroinstalace EPS, parkoviště, zpevněné plochy a oplocení včetně sadových úprav.

Administrativní a výrobní objekt ALUKOV a.s. ve Slatiňanech, okres Chrudim

 • Ocenění: Hlavní cena v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje
 • Hlavní projektant: K2 ARCHITEKTI - architektonická a projekční kancelář, Ing. arch. Ivo Koudelka (ČKA 02164, A.0), Ing. arch. Kateřina Koudelková,
 • Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o., stavbyvedoucí Ing. Miroslav Říha (ČKAIT 0701408, SP00), Kristina Mykhailiuk
 • Stavebník: ALUKOV a.s.
 • Stavební náklady: 85 mil. Kč
 • Realizace: červen 2021 – prosinec 2022

Nová administrativní budova obsahuje kromě kanceláří, zasedacích místností a nezbytného zázemí také jídelnu pro zaměstnance s vlastním gastro provozem. Je přímo propojena s dvoupodlažní výrobní halou. Konstrukční systém obou částí je řešen jako železobetonový skelet. Fasáda budovy je navržena v kombinaci keramických a antracitových bondových desek, hliníkových prosklených stěn a žaluzií. Součástí návrhu je parkoviště a prostor venkovního showroomu.

Více najdete na stavbaroku.zlin.cz.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.