Voda, doprava, dřevo, požární bezpečnost a kvalita

Zúčastněte se říjnových a listopadových odborných konferencí, jejichž organizátorem nebo spoluorganizátorem je ČKAIT! Konference jsou zařazeny do Celoživotního vzdělávání ČKAIT. Podrobnější informace najdete v kalendáři akcí na webu Komory.

27. mezinárodní konference

Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023 – Město a voda

13. října 2023 od 8:30, Thermal, Karlovy Vary

Program: Aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření v urbanizované krajině, nakládání s pitnou vodou, modro-zelená infrastruktura, voda jako městotvorný prvek, protipovodňová ochrana měst, vliv vody a vlhkosti na stavby, integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst a obcí v evropských zemích.

Hlavní organizátor: Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI)

2. ročník

Dopravní stavby v projektu a realizaci

17. října 2023 od 9:30, Clarion Congress Hotel, Olomouc

Program: Praktické zkušenosti s návrhem pozemních komunikací od 2D až po BIM model, inteligentní dopravní systém v Hradci Králové, změny a aktuality v legislativě pro dopravní stavby, revize a sjednocení TP pro zklidňování dopravy, časté chyby z auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí, příprava a realizace staveb v Olomouckém kraji, modro-zelená infrastruktura v dopravních stavbách, cementobetonové vozovky, hutněné asfaltové vrstvy, nová ČSN 73 6121, revize TP 170 Navrhování vozovek PK a nová aplikace ELAS pro dimenzování konstrukcí vozovek, využívání recyklovaných materiálů a vedlejších produktů v silničním stavitelství.

Hlavní organizátor: Oblastní kancelář ČKAIT Olomouc

16. ročník

Dřevo Dubňany 2023 – Dostupné a úsporné bydlení

26. října 2023 od 9:00, Dubňany

Program: Výzvy EK a jejich implementace, sezónní akumulace tepla do 132 tun písku, systémy vytápění a výsledky měření, zateplovat památky, modulární výstavba, dřevostavby a tornádo, NZÚ a co dál?, česká architektura ve světě.

Hlavní organizátor: Úsporné bydlení s.r.o., SVI ČKAIT a Centrum pasivního domu (CPD) za podpory Slovenské komory stavebních inženýrů (SKSI)

Aktuální problémy požární bezpečnosti staveb

31. října 2023, FBI VŠB-TU Ostrava-Výškovice, účast je možná i online

Program: Co čeká požární bezpečnost staveb, riziko požáru při akumulaci energie, nové metody hašení elektrických rozvodů, správný návrh protipožárních opatření pro účinný zásah jednotek požární ochrany, změny v již připravené ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody, informace o revizi ČSN 34 2710:2023 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba.

Hlavní organizátor: Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, VŠB-TU Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství, Cechem elektrické požární signalizace ČR, Českou asociací hasičských důstojníků, z. s. a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s. Členové ČKAIT a příslušníci HZS ČR mají účast zdarma.

2. ročník

Jakost pozemních staveb (on-line verze)

1. a 2. listopadu 2023, Sokolská 15, Praha

Program: Jak zvýšit jakost provádění staveb vyžadovanou klienty i uživateli v souladu s potřebami odpovědných autorizovaných osob (AO). Jakost činnosti AO s ohledem na oceňování jejich práce a budování jejich autority u veřejnosti - od zadávání staveb až po jejich provozování. Nastavení atributů jakosti až po způsoby, jak jakost komplexně zajistit, prosazovat a zajišťovat.

Hlavní organizátor: Oblastní kancelář ČKAIT Praha

ČKAIT komunikuje pravidelně na FacebookuLinkedInu. Zprávy uveřejňuje minimálně 2× týdně. Přihlaste se i Vy a sledujte novinky!

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.