Ani po uvolnění podmínek pro instalaci tzv. „malých“ FVE do 50 kW se nevyplatí podceňovat jejich požární bezpečnost

Dřevostavbu v Rodově se třemi bytovými jednotkami a s FVE na střeše 11. srpna 2023 velmi poškodil požár i samotné hašení. Při příjezdu hasičů byla střecha v plamenech a FV panely se zhroutily do objektu. Dům je neobyvatelný, škoda 10 mil. Kč, uchránit se podařilo jen vnitřní vybavení v hodnotě 1 mil. Kč. Foto: HZS Královéhradeckého kraje / Michal Fanta
Dřevostavbu v Rodově se třemi bytovými jednotkami a s FVE na střeše 11. srpna 2023 velmi poškodil požár i samotné hašení. Při příjezdu hasičů byla střecha v plamenech a FV panely se zhroutily do objektu. Dům je neobyvatelný, škoda 10 mil. Kč, uchránit se podařilo jen vnitřní vybavení v hodnotě 1 mil. Kč. Foto: HZS Královéhradeckého kraje / Michal Fanta

FVE začne hořet jen zřídka kvůli poruše na samotném panelu. Příčina je většinou ve zkratu v navazujících rozvodech a elektrických zařízeních. Přitom donedávna byla požární bezpečnost obnovitelných zdrojů elektrické energie řešena jen minimálně. Předpisy požární bezpečnosti nereagovaly na rychlý nárůst instalací FVE dostatečně pružně. Nyní se to mění.

Fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) neustále přibývá. Hasičský záchranný sbor ČR od letošního ledna do konce července evidoval 45 požárů. Srpen do statistiky přispěl řadou dalších případů. V minulém roce 2022 došlo k 29 požárům FVE. Předtím jich bylo nanejvýš 15 ročně. Důvod skokového nárůstu je podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) jasný: rostoucí počet fotovoltaických elektráren (FVE), které vznikají bez odborných znalostí zhotovitele a zpracovatele dokumentace. Situaci mohou v příštích letech ještě zhoršit důsledky rozvolnění povolovacího řízení, kdy od 23. ledna 2023 je možné FVE s výkonem do 50 kW při splnění stanovených podmínek realizovat bez povinného požárně bezpečnostního řešení.

Inženýrská komora chápe podporu obnovitelných zdrojů energie – ať má podobu dotační, nebo legislativní. Zároveň ale upozorňuje na složitost těchto zařízení, kterým bezesporu je i „menší“ FVE do 50 kW. V tiskové zprávě ČKAIT apelovala na stavebníky, aby nepodceňovali projektovou přípravu a zapojení autorizovaných osob do přípravy, realizace i provozu solárních systémů. „Určitě nedoporučujeme jít cestou montáže podle internetu a nakoupit nejlevnější výrobky s cílem co nejvíce ušetřit. Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy. A to nejen majitele nemovitosti, ale i sousedů nebo zasahujících hasičů, neboť požárem zasažený FVE systém může být pod napětím vyšším než relativně bezpečných 120 voltů,“ uvedl Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Popsaný problém se týká především oblasti rodinných domů. V případě FVE na průmyslových objektech nebo retail parcích jde zpravidla o systémy s vyšším výkonem než 50 kW a ty musejí vždy projít řádným povolovacím řízením podle stavebního zákona (současného č. 183/2006 Sb. nebo nového č. 283/2021 Sb.). Požárně bezpečnostní řešení je v takových případech nezbytnou částí projektové dokumentace.

V Z+i přinášíme proto stručný přehled nejdůležitějších, popř. nejproblematičtějších požadavků platné legislativy, kterou je nutné nebo by bylo vhodné z hlediska požární bezpečnosti zohlednit při instalaci fotovolatických (FV) systémů na stavby.

Téma požárně bezpečnostních požadavků na FVE se týká všech autorizovaných osob, které navrhují stavby s FVE jako obnovitelným zdrojem energie.

V tomto vydání Z+i 4/2023 se tomuto tématu věnujeme velmi podrobně, a to ve třech článcích:

Více informací lze dále nalézt na PROFESISu v pomůcce R 3.3 Podmínky provozu fotovoltaických elektráren, která se věnuje připojování FVE k sítím a měření elektřiny.

Stejně závažným a instalačními firmami často podceňovaným problémem je i otázka statiky, které jsme se věnovali v minulých vydáních:

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.