Veletrh: FOR ARCH 2023

Zveme vás na stavební poradenské centrum na stánku ČKAIT na stavebním veletrhu FOR ARCH, jenž se koná 19.–23. září 2023.

Komora tradičně organizuje odborné stavební poradenské centrum, které je pro návštěvníky veletrhu zdarma. Na stánku se můžete informovat o službách Komory pro členy, např. celoživotním vzdělávání, odborných konferencích, i dalších aktivitách Komory.

Těšíme se na vás!
Tým Střediska vzdělávání a informací ČKAIT