Od dubna 2024 mají začít platit změny v navrhování zděných konstrukcí

Druhá generace Eurokódů pro nosné konstrukce se propisuje i do nyní připravované novely základní normy pro navrhování zděných konstrukcí ČSN EN 1996-1-1. Novinky o zděných konstrukcích budou uvedeny ve sborníku konference ČKAIT Statika staveb 2023 v Plzni, která se konala 6. a 7. září 2023.

Již v listopadu 2022 vyšla novela české technické normy ČSN EN 1996-1-1, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.

Norma byla vydána v angličtině. Na konci června 2023 obdrželi členové normalizační komise TNK 37 český text normy a zároveň započali práce na konečné verzi národní přílohy normy. Nová norma má být v platnosti od 30. dubna 2024, kdy má nahradit původní normu ČSN EN 1996-1-1 +A1.

Nová norma sleduje rozsah původního textu normy pro nevyztužené, předpjaté a vyztužené zdivo. Rozšiřuje kapitolu pro sevřené zdivo. Zahrnuje celkem 11 příloh a zavádí některá další zpřesnění a doplnění. Uváděna je skupina zdicích prvků označená 1S pro prvky s maximálním objemem všech otvorů 5 procent. Příkladem jsou například plné pálené cihly. Zavádí se i zpřesněné postupy ve statickém navrhování stěn, jako je výpočet výstřednosti svislé síly anebo účinků momentů na konstrukci. Pro statické výpočty bohužel dochází ke změně vzorců pro stanovení svislé únosnosti svislých zděných konstrukcí. Jedná se o výraznou změnu při výpočtu zmenšovacího součinitele Φm vlivu štíhlosti a výstřednosti v polovině výšky stěny, uvedenou v příloze F. K dispozici jsou nyní dvě výpočetní metody v závislosti na působícím zatížení. Jedná se o působení na zděnou konstrukci převážně svislým zatížením a působení svislým zatížením a bočním tlakem. Mění se rovněž některé definice a tabulky s výpočetními hodnotami, konkrétně například body ustanovující druhy malt či tabulka s hodnotami pevnosti v tahu za ohybu fxk,1 pro rovinu porušení rovnoběžnou s ložnými spárami.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.