Ing. Karel Dvořáček

  • Kdy je FVE vyhrazeným elektrickým zařízením?

    Klíčová je odpověď na otázku, zda FVE pracuje, nebo nepracuje s bezpečným napětím. Ta určuje, jaký bude dopad zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, a navazujících nařízení vlády v souvislosti s masivním rozšiřováním fotovoltaických elektráren (FVE).