Poučení z pádu plošiny Triangl

Zdroj: Twitter / Vilém Konvička
Zdroj: Twitter / Vilém Konvička

Rozhledna Triangl u Markvartic se na začátku srpna 2023 zřítila ve chvíli, kdy na vyhlídkové plošině bylo osm dětí ve věku 8 až 15 let a jedna starší dívka z letního tábora. Došlo k vážným zraněním a nyní probíhá šetření, co bylo příčinou havárie. Mohlo to být jak přetížení, tak i nevyhovující technický stav a zanedbaná kontrola.

Vracím se ještě k pádu vyhlídkové plošiny Triangl u obce Markvartice. Nechci zde z pozice statika a znalce ani s ohledem na návrh konstrukcí dále rozebírat podmínky daného případu, ale chtěl bych upozornit na jiné skutečnosti, které z případu vyplývají. Z informací uvedených v tisku a dostupných fotografií lze ze zřícené a poškozené konstrukce vyvodit závěry, se kterými se bohužel v praxi setkáváme i u některých dalších menších stavebních konstrukcí a úprav budov. Jsou to především dvě zásadní skutečnosti: neřešení stavebního povolení a provádění kontroly konstrukce.

Vyhlídkové plošiny bez stavebního povolení, a tedy i bez odpovědné autorizované osoby

Důvodem je často neznalost a zjednodušování případu nebo pokus o vyhnutí se stavebnímu řízení a zvýšeným nákladům. Bez povolení povětšinou také chybí dostatečná projektová dokumentace stavby a statické posouzení. To znamená, že konstrukce není dostatečně technicky ověřena a není autorizována odborně způsobilou osobou.

A bez povinných pravidelných odborných kontrol

Další skutečností vyplývající z případu je to, že u nás není zavedena povinná odborná kontrola stavu stavebních konstrukcí a starších budov. Kontrolou v určitém čase procházejí jen dopravní stavby a některé vyhrazené prvky nebo vybrané stavební konstrukce v péči obcí a měst. Přitom zejména stavby veřejně přístupné, kde by mohlo dojít k ohrožení osob, jako byla i zmíněná plošina, by odborným návrhem a kontrolou projít měly. Je třeba říci, že v současné době jsou řešeny nové předpisy spojené s novelou stavebního zákona. Bylo by jistě dobré toho využít a danou problematiku do systému přípravy a kontroly začlenit. To není byrokracie – jedná se o bezpečné fungování staveb a přesněji o plnění tzv. základních požadavků na stavby uvedených přímo ve stavebním zákoně.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.