Oblast České Budějovice aktivně spolupracuje s rakouskými kolegy

Exkurze na fotbalový stadion klubu LASK Linz – vpředu nová prezidentka rakouské komory ZT: Cora Stöger. Foto: Oblast ČKAIT České budějovice
Exkurze na fotbalový stadion klubu LASK Linz – vpředu nová prezidentka rakouské komory ZT: Cora Stöger. Foto: Oblast ČKAIT České budějovice

Pracovní jednání zástupců oblasti ČKAIT České Budějovice a zástupců Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg (dále „ZT:“) se uskutečnilo 16. května 2023 v sídle komory v Linci. Pravidelná výměna zkušeností a informací byla jako vždy velmi přínosná pro obě strany.

Za rakouskou stranu se účastnili DI Cora Stöger, prezidentka, DI Hermann Wallner, předseda inženýrské sekce, Mag. Reinhard Leitner, ředitel kanceláře, a 3 členové výboru. Z Českých Budějovic přijeli Ing. František Hladík, předseda oblasti, Ing. Karel Kocina, člen oblasti a předseda OP ČSSI České Budějovice, Ing. Radek Lukeš, člen výboru, a Ing. Tomáš Otepka, člen oblasti.

Jednání bylo rozděleno na část informativní, zahrnující výměnu informací z oblastí obou komor, a odpolední exkurzi. Zahájila jej nová prezidentka ZT:, DI Cora Stöger.

Předseda oblasti ČKAIT jí gratuloval ke zvolení a zároveň předal členům rakouské delegace informativní materiály ČKAIT.

Ze strany oblasti ČKAIT byly předány informace:

  • k 30letému výročí ČKAIT,
  • k novému stavebnímu zákonu,
  • k systému CŽV ČKAIT,
  • k soutěži PRESTA Jižní Čechy 2020–2022,
  • k výstavě soutěže PRESTA, pořádané v Linci v době od 19. září – 3. října 2023.

Rakouští kolegové informovali:

  • o změnách ve volených orgánech ZT:,
  • o způsobu CŽV jejich členů, které bylo založeno nově po vzoru zkušeností ČKAIT a jehož výsledky budou vyhodnoceny po ukončení 1. období,
  • o činnosti Komory ZT: v Radě evropských komor,
  • o vydávání informačního časopisu ING Genial.

Součástí vzájemných jednání je vždy i odborná exkurze na významnou stavbu v regionu. Rakouští kolegové tentokrát zvolili návštěvu nového fotbalového stadionu (Raiffeisen Area) klubu LASK Linz, který byl otevřen v únoru 2023. Jedná se o stavbu v hodnotě přes 1 mld. Kč pro cca 20 tisíc diváků. Stavba je navržena z prefabrikovaných dílců vyráběných speciálně pro tuto stavbu. Zahrnuje vedle prostor pro sportovce (šatny, sociální zařízení) i prostory pro pohodlné a rychlé občerstvení diváků i reprezentační prostory pro pořádání kulturních akcí a také kapli pro pořádání svatebních obřadů.

Bylo domluveno reciproční jednání v Českých Budějovicích v roce 2024.Valná hromada Evropské rady stavebních inženýrů (ECCE) se konala v Nikósii na Kypru ve dnech 24. až 27. května 2023. Organizačně ji zajistila Kyperská asociace stavebních inženýrů (CYACE). Sešli se zde zástupci profesních organizací stavebních inženýrů z mnoha evropských zemí a mezinárodního společenství. Shromáždění se zúčastnili také prezidenti Světové rady stavebních inženýrů (WCCE) a Evropské rady inženýrských komor (ECEC) i generální tajemník Inženýrské asociace středomořských zemí (EAMC).

Ministr dopravy, komunikací a prací Kyperské republiky pan Alexis Vafiadis v úvodním projevu zdůraznil důležitost zajištění bezpečnosti, zdraví a udržitelnosti ve stavebních projektech. Prezident Kyperské vědeckotechnické komory (ETEK) Constantinos Constanti a generální tajemník CYACE pan Kyriakos Tsioupanis rovněž přednesli uvítací proslovy. Paní Evangelitsa Tsoulofta, prezidentka CYACE, představila práci hostitelské organizace a prezentovala její aktivity prostřednictvím vzpomínkového videa k 30. výročí založení CYACE.

Souběžně CYACE pořádala 26. a 27. května 2023 v hotelu Hilton Nicosia 8. mezinárodní konferenci o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví a výstavu s názvem „Respektovat lidská práva – každý má svou roli“. Mottem konference bylo „Zaostřeno na lidi – připojte se k Vision Zero“. Jednalo se o pokračování konference z roku 2021 na téma „Bezpečnost a zdraví ve stavebních projektech a globální kampaň Vision Zero“. Podporovatelem konference byla také ECCE.

Evropská rada stavebních inženýrů vyjádřila své upřímné uznání Kyperské asociaci stavebních inženýrů za úspěšnou organizaci 76. valného shromáždění ECCE a 8. mezinárodní konference o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví a poděkovala jí za výjimečnou pohostinnost, která přispěla k úspěchu těchto akcí.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.