Úvodník září 2023

Končí léto a s ním také možnost odpočinout si na chalupě, na horách nebo u moře. Nabytou energii můžeme využít v práci, ti mladší ji budou určitě potřebovat při nástupu svých dětí do škol a velkou část každému odčerpá i styk s úřady na všech úrovních a ve všech oblastech, nejen v tom našem stavebním rybníčku. Kapacita té mojí „baterie“ je pořád stejná, ale nějak se mi zdá, že se rychleji vybíjí kvůli vyšší spotřebě vyplývající z nových a nových předpisů. Potřeboval bych asi častěji zapojit šňůru do zásuvky.

Letní měsíce jsou již tradičně spojeny s řadou stavebních prací, veliký počet z nich probíhá v oblasti liniových staveb. Je to logické, protože je pěkné počasí a teplo, děti nechodí do škol, bývají s rodiči na prázdninách, nároky na dopravu v městech jsou tudíž nižší a život plyne pomaleji v letním rytmu. Přesto se mi letošní rok v tomto ohledu zdá být náročnější než ty předchozí. Pomalu ztrácím přehled o uzavírkách i v okruhu jednoho kilometru od místa svého bydliště, a když vyrážím autem z garáže, nastavuji si navigaci, abych neskončil ve slepé ulici u výkopu o dva bloky dále. Ještě že ji mám. Nedávno jsem ji zapomněl zapnout a najel jsem hned tři kilometry navíc.

Ale vážně. Určitě je dobře, že se investuje do opravy infrastruktury měst a vytváří se i nová. Také asi nikdo nebude žehrat na to, že bude mít nový asfaltový koberec na dálnici nebo silnici první třídy a nebude muset jezdit po cestě, která se svým vzhledem blíží tankodromu. Co mne ale zaráží, je délka uzavírek. Asi nejsem sám, koho překvapí, když na cestě po dálnici sníží rychlost na požadovaných 80 km/hod, a při tom vidí na úseku dlouhém několik kilometrů stavební dělníky, jejichž počet často bývá jednociferný. Asi je zde něco špatně. Soutěž o cenu, kdy délka stavebních prací je až na vedlejší koleji, není nejlepší. Vyplatil by se vyváženější přístup mezi termínem a cenou.

V televizi jsem zaznamenal reportáž o tom, jak svižně běží práce na dálnici D4, která probíhá v režimu PPP projektu. Soukromý sektor si jistě vyhodnotil výhody rychlé rea­lizace a nasazuje potřebné kapacity, aby mohl brzy čerpat finance od státu. Protože přebírá rizika spojená s inflací a růstem cen stavebních materiálů, má zájem stavbu neprotahovat. Všechny silnice asi nejde provádět touto formou, zadlužení by bylo příliš vysoké, ale ze zkušeností s PPP projekty by se měli poučit i veřejní investoři a v podmínkách tendrů dávat patřičný důraz na rychlost prací a plnění termínů. Osobně bych přivítal méně uzavírek a rychlejší výstavbu. Staveb by se přitom provedl stejný počet, mohly by být levnější a naštvaných řidičů i chodců by ubylo. I když někdo by přece jen spokojený nebyl. Výrobcům dočasných svodidel a dopravních značení by práce jistě ubyla.

V druhé polovině srpna jsme se sešli s našimi slovenskými přáteli v Rajeckých Teplicích. Probrali jsme aktuální stav v oblasti stavebnictví v obou zemích. I na Slovensku se připravují vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, novinkou je zřízení institutu zkušebního inženýra pro statiku, který byl do legislativy zahrnut podle německého vzoru. Bude určitě zajímavé sledovat zkušenosti našich slovenských přátel v oblasti kontroly statických výpočtů. Další oblast, kterou jsme se zabývali, jsem již popisoval výše. Rychlost výstavby dálnic a silnic trápí i naše slovenské kolegy a bude jedním z témat setkání inženýrských komor a svazů zemí V4.

Nakonec bych ještě měl jedno osobní vyjádření. Koncem června zemřel skvělý člověk a odborník, profesor Jiří Šejnoha. Považuji za čest a štěstí, že jsem u něj mohl po čtyři roky svého studia pracovat jako pomocná vědecká síla. Na tu dobu dodnes rád vzpomínám a jsem mu vděčný za to, jakým způsobem mne vedl a ukázal mi krásy tak těžkého předmětu, jakým je Pružnost a pevnost. Čest jeho památce.