Povinná elektronická fakturace

Od 1. dubna 2019 nesmí veřejný zadavatel odmítat elektronické faktury. Pro ostatní zadavatele tato povinnost vstoupí v platnost o rok později. Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 je umožněn prostřednictvím webových stránek České agentury pro standardizaci ČAS – www.agentura-cas.cz – a to ve formátu pdf. Funkční odkazy najdete na konci tohoto článku.

Toto ustanovení převádí do českého prostředí směrnici Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (směrnice o e-fakturaci). V této souvislosti stát prostřednictvím MMR ČR umožní dodavatelům veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, která je pro tyto účely nezbytná. Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 je umožněn prostřednictvím webových stránek České agentury pro standardizaci - ČAS – www.agentura-cas.cz – a to ve formátu pdf. Normu ČSN EN 16931-1:2017 není možné stahovat, tisknout ani jakkoliv upravovat a přístup k ní je omezen pouze na IP adresy v ČR.

redakčně upravený a krácený text MMR ČR

Odkaz na plné znění textu MMR ČR najdete na www.mmr.cz