redakce

 • Pozvánka na videomapping ČKAIT 1992 – 2022

  Zveme Vás na oslavu 30 let ČKAIT. Na fasádě Kongresového centra v Praze večer 10. října promítneme 30 vybraných staveb dokončených v minulých 30 letech. Akce je součástí doprovodného programu Mezinárodní konference Politiky architektury a stavební kultury, která se koná v rámci českého předsednictví EU. Stejnojmenný dokument nyní prochází připomínkováním.

 • Výsledky ankety mezi autorizovanými osobami

  Výkon povinného dozoru projektanta (dnes autorského dozoru) by uvítalo 69 % účastníků ankety mezi členy ČKAIT. Anketa poukázala i na některé nejasnosti výkladu a problematičnost výkonu činnosti autorského dozoru.

 • Odborná konference: Strategie CPTED a její přínosy pro bezpečnost měst

  Dne 6. října 2022 se v prostorách Kongresového centra v Praze uskuteční odborná konference věnovaná využití strategie CPTED v praxi. Konference, kterou pořádá MV ČR ve spolupráci s agenturou ČAS u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU, je tematicky rozdělena do tří bloků:

 • Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021

  V úterý 24. 5. 2022 byly v Betlémské kapli v Praze slavnostně předány tituly a další ocenění v již 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021. Bylo uděleno pět hlavních titulů a dvě ceny poroty bez uvedení pořadí. Sedm cen udělili partneři soutěže. 

 • Město a průmysl

  26. ročník konference Městské inženýrství Karlovarsko 2022 je již tradičně zařazen do celoživotního vzdělávání.

 • Minimální odměny za služby inženýrů a architektů podle evropského práva

  Rozsudek Velkého senátu Soudního dvora EU zveřejněného 18. ledna 2022 ukazuje různý přístup k jednotlivým zemím. Navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie již konstatoval, že německá právní úprava, která stanoví minimální částky odměn za služby architektů a inženýrů (HOAI), je v rozporu se směrnicí o službách, není německý vnitrostátní soud, kterému byl předložen spor mezi jednotlivci, povinen upustit od použití této německé právní úpravy pouze na základě unijního práva.

 • Evropský kongres: Recyklace stavebních materiálů 2030

  Evropská asociace kvality pro recyklaci e.V. (EQAR) pořádá dne 1. června 2022 v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově kongres “Recyklace stavebních materiálů 2030 “ Kongres na téma „Building Material Recycling 2030“ bude probíhat v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově (Německo).

 • Společné prohlášení inženýrů zemí V4

  Dne 8. října 2021 se v maďarském Debrecíně uskutečnilo 27. zasedání inženýrských organizací – komor a svazů – zemí Visegrádské čtyřky (V4), které bylo kvůli epidemickým opatřením přeloženo z roku 2020. Hlavní body společného prohlášení se týkaly vize o udržitelnosti, nutnosti digitalizace stavebnictví, nutnosti zavést povinný dozor projektanta i upevnit pozici městského inženýra.

 • Stavba roku 2021 má deset vítězů

  Celkem deset titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. V soutěži se utkalo celkem devadesát staveb.

 • Stavba Jihomoravského kraje 2020

  Do 19. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje, se přihlásilo celkem 29 staveb.

 • Městská památková rezervace Jihlava

  Druhou zlatou mincí vydanou v letos zahájeném pětiletém cyklu České národní banky je městská památková rezervace Jihlava. Byla emitována 5. října 2021 v nominální hodnotě 5000 Kč. Podle návrhu Luboše Charváta je na lícní straně mince vyobrazena postava anděla na nebesích, který drží městský znak v jeho barokní podobě. Na rubové straně je propracovaná koláž architektonických památek městské památkové rezervace.

 • Městská památková rezervace Cheb – Zlatá mince ČNB

  XI. ročník soutěžní přehlídky, která se koná tradičně každé dva roky, zná své vítěze. Ze 48 přihlášených staveb je jednoznačně patrné, že v Jihočeském kraji se úroveň stavění i přes složitou dobu zvyšuje.

 • Ing. Jaroslav Karásek (†91)

  nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

 • Stanovisko MMR k digitalizaci stavebního deníku od 1. ledna 2021

  Ze stanoviska MMR vyplývá, že stavebník u nadlimitní veřejné zakázky bude muset až do 1. července 2023 papírový stavební deník konvertovat do autorizované elektronické podoby jako celek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Chybí totiž elektronické autorizační razítko i přechodné ustanovení.

 • Diskuze o nezbytnosti geotechnického průzkumu

  Ministerstvo pro místní rozvoj se důrazně ohrazuje proti závěrům uváděným v článku „ANO, my podloží nepotřebujeme", zveřejněném v časopise Zprávy a informace ČKAIT č. 4/2020, jehož autorem je doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

 • Nekrolog – prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

  Dne 9. září nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. Narodil se 15. října 1938 v Praze. Celý profesní život strávil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 1977 působil jako profesor v oboru betonových konstrukcí a mostů. Prošel zde řadou funkcí, mimo jiné byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky a dlouholetým vedoucím katedry betonových a zděných konstrukcí

 • Právní poradna ČKAIT

  Bezplatné právní poradenství pro autorizované osoby ČKAIT poskytuje jednou až dvakrát měsíčně v Praze Mgr. Machačková a v Brně JUDr. Kuzmová.

 • Shromáždění delegátů ČKAIT 2020 bylo volební

  Vyměnila se třetina představenstva. Velmi výrazně se obměnil stavovský soud a částečně se obměnila dozorčí rada. Volby se konají každé tři roky. Jednání bylo regulérní a průběh byl poklidný.

 • V novém Představenstvu ČKAIT je pět nových členů

  Z patnácti zvolených členů již deset osob pro Představenstvo ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, přibylo pět nových. Průměrný věk je 60 let, nejmladšímu je 38 let, dvěma nejstarším je 75 let. Členové představenstva pochází z 11 oblastí: tři z Ostravy, dva z Prahy a dva z Brna, ostatní oblasti mají po jednom zástupci. Zastoupeny nejsou oblasti Hradec Králové a Liberec.

 • V nové Dozorčí radě ČKAIT pracují zkušení odborníci

  Z devíti zvolených členů již šest osob pro Dozorčí radu ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, dvě osoby pracovaly pro Dozorčí komisi ČKAIT a pouze jeden nový člen nemá předchozí zkušenosti v dozorčích orgánech. Průměrný věk je 62 let, nejmladšímu je 43 let, nejstaršímu je 74 let. Celkem kandidovalo 13 autorizovaných osob. Čtyři nezvolené osoby neměly předchozí zkušenost v dozorčích orgánech.

 • Ve Stavovském soudu ČKAIT je sedm nových členů

  Z jedenácti nově zvolených členů jsou čtyři, kteří již pro stavovský soud pracovali, a čtyři, kteří dosud neměli žádnou funkci v ČKAIT. Průměrný věk je 58 let, nejmladšímu je 44 let a nejstaršímu 72 let. Kandidovalo 16 autorizovaných osob. Z pěti nezvolených byli dva v předchozím období členy stavovského soudu.

 • Čestní členové ČKAIT se setkali v Národním muzeu

  Setkání čestných členů bylo z tradičního květnového termínu z důvodu pandemie přeloženo na 9. září 2020. V době začínající druhé vlny koronaviru se setkání v rekonstruované budově Národního muzea v Praze zúčastnilo třicet čestných členů z celé republiky.

 • Přihlašte se o Cenu Inženýrské komory 2020

  Autorizovaní inženýři a technici ČKAIT se mohou do 31. října 2020 přihlásit do soutěže o Cenu Inženýrské komory. Cílem je zviditelnit kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Přihlášení inženýrského návrhu je bez poplatků.

 • Největší energetický projekt světa vzniká ve Francii

  V Cadarache u francouzského Marseille se v červenci začalo s montáží obrovských dílů Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER). Montáž bude probíhat do roku 2025, o deset let později by měl být projekt spuštěn.

 • Pražské stavební předpisy chtějí zpřesnit pojmy

  Rada hlavního města schválila 22. června 2020 návrh nového znění Pražských stavebních předpisů, který má zmírnit riziko odlišného výkladu zastavitelnosti území. Nyní půjde návrh do připomínkového řízení.

 • Stavba a voda

  Konference VODA 2020 chce inspirovat a připomenout význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. S ohledem na šíření epidemie koronaviru byla konference přesunuta na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu dne 20. 10. 2020 proběhne od 15.00 webinář.

 • Nová Autorizační rada ČKAIT

  Ing. Klára Dostálová jmenovala nové členy Autorizační rady ČKAIT od 1. července 2020 na dobu tří let. První jednání nové Autorizační rady se uskuteční 9. září 2020. Představenstvo do funkce předsedy Autorizační rady zvolilo Ing. Adama Vokurku, Ph.D., a do funkce místopředsedy Ing. Jaromíra Šišmu. V šestnáctičlenné Autorizační radě je jedenáct zástupců ČKAIT.

 • VODA 2020

  S ohledem na šíření epidemie koronaviru byla konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ přesunuta na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu dne 20. 10. 2020 proběhne od 15.00 webinář.

 • Hrad Buchlov

  10. zlatá pamětní mince edice Hrady
  cyklus zlatých mincí České národní banky

 • Obnova Libušína pomocí BIM

  Obnova vyhořelé Jurkovičovy chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech by měla být dokončena v červnu 2020. Návrh obnovy vypracoval ateliér Masák & Partner s.r.o. Zhotovitelem stavby je společnost Archatt, s.r.o. Při projektování i koordinaci byl využit systém virtuálního dvojčete BIM.

 • Institut doložky vyšší moci ve smlouvě

  Současnou koronavirovou pandemii lze považovat za případ vyšší moci jen u smluv, které byly uzavřeny před jejím vyhlášením. Pokud uzavíráte smlouvu později, pak to neplatí, neboť koronavirus v těchto dnech již není nepředvídatelnou událostí.