redakce

 • Ing. Jaroslav Karásek (†91)

  nás opustil 21. listopadu 2020, nedlouho po dosažení svých devadesátých prvých narozenin. Rodák z Kroměříže byl celou svojí profesní dráhu zaměstnán ve službách ČSD, a to v projektové organizaci Drahprojekt v Olomouci, kde napomohl odborné výchově řady mladších kolegů. Byl velmi angažován v odborných organizacích stavebnictví, zejména v Olomouci.

 • Stanovisko MMR k digitalizaci stavebního deníku od 1. ledna 2021

  Ze stanoviska MMR vyplývá, že stavebník u nadlimitní veřejné zakázky bude muset až do 1. července 2023 papírový stavební deník konvertovat do autorizované elektronické podoby jako celek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Chybí totiž elektronické autorizační razítko i přechodné ustanovení.

 • Diskuze o nezbytnosti geotechnického průzkumu

  Ministerstvo pro místní rozvoj se důrazně ohrazuje proti závěrům uváděným v článku „ANO, my podloží nepotřebujeme", zveřejněném v časopise Zprávy a informace ČKAIT č. 4/2020, jehož autorem je doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

 • Nekrolog – prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

  Dne 9. září nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. Narodil se 15. října 1938 v Praze. Celý profesní život strávil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 1977 působil jako profesor v oboru betonových konstrukcí a mostů. Prošel zde řadou funkcí, mimo jiné byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky a dlouholetým vedoucím katedry betonových a zděných konstrukcí

 • Právní poradna ČKAIT

  Bezplatné právní poradenství pro autorizované osoby ČKAIT poskytuje jednou až dvakrát měsíčně v Praze Mgr. Machačková a v Brně JUDr. Kuzmová.

 • Shromáždění delegátů ČKAIT 2020 bylo volební

  Vyměnila se třetina představenstva. Velmi výrazně se obměnil stavovský soud a částečně se obměnila dozorčí rada. Volby se konají každé tři roky. Jednání bylo regulérní a průběh byl poklidný.

 • V novém Představenstvu ČKAIT je pět nových členů

  Z patnácti zvolených členů již deset osob pro Představenstvo ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, přibylo pět nových. Průměrný věk je 60 let, nejmladšímu je 38 let, dvěma nejstarším je 75 let. Členové představenstva pochází z 11 oblastí: tři z Ostravy, dva z Prahy a dva z Brna, ostatní oblasti mají po jednom zástupci. Zastoupeny nejsou oblasti Hradec Králové a Liberec.

 • V nové Dozorčí radě ČKAIT pracují zkušení odborníci

  Z devíti zvolených členů již šest osob pro Dozorčí radu ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, dvě osoby pracovaly pro Dozorčí komisi ČKAIT a pouze jeden nový člen nemá předchozí zkušenosti v dozorčích orgánech. Průměrný věk je 62 let, nejmladšímu je 43 let, nejstaršímu je 74 let. Celkem kandidovalo 13 autorizovaných osob. Čtyři nezvolené osoby neměly předchozí zkušenost v dozorčích orgánech.

 • Ve Stavovském soudu ČKAIT je sedm nových členů

  Z jedenácti nově zvolených členů jsou čtyři, kteří již pro stavovský soud pracovali, a čtyři, kteří dosud neměli žádnou funkci v ČKAIT. Průměrný věk je 58 let, nejmladšímu je 44 let a nejstaršímu 72 let. Kandidovalo 16 autorizovaných osob. Z pěti nezvolených byli dva v předchozím období členy stavovského soudu.

 • Čestní členové ČKAIT se setkali v Národním muzeu

  Setkání čestných členů bylo z tradičního květnového termínu z důvodu pandemie přeloženo na 9. září 2020. V době začínající druhé vlny koronaviru se setkání v rekonstruované budově Národního muzea v Praze zúčastnilo třicet čestných členů z celé republiky.

 • Přihlašte se o Cenu Inženýrské komory 2020

  Autorizovaní inženýři a technici ČKAIT se mohou do 31. října 2020 přihlásit do soutěže o Cenu Inženýrské komory. Cílem je zviditelnit kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Přihlášení inženýrského návrhu je bez poplatků.

 • Největší energetický projekt světa vzniká ve Francii

  V Cadarache u francouzského Marseille se v červenci začalo s montáží obrovských dílů Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER). Montáž bude probíhat do roku 2025, o deset let později by měl být projekt spuštěn.

 • Pražské stavební předpisy chtějí zpřesnit pojmy

  Rada hlavního města schválila 22. června 2020 návrh nového znění Pražských stavebních předpisů, který má zmírnit riziko odlišného výkladu zastavitelnosti území. Nyní půjde návrh do připomínkového řízení.

 • Stavba a voda

  Konference VODA 2020 chce inspirovat a připomenout význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. S ohledem na šíření epidemie koronaviru byla konference přesunuta na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu dne 20. 10. 2020 proběhne od 15.00 webinář.

 • Nová Autorizační rada ČKAIT

  Ing. Klára Dostálová jmenovala nové členy Autorizační rady ČKAIT od 1. července 2020 na dobu tří let. První jednání nové Autorizační rady se uskuteční 9. září 2020. Představenstvo do funkce předsedy Autorizační rady zvolilo Ing. Adama Vokurku, Ph.D., a do funkce místopředsedy Ing. Jaromíra Šišmu. V šestnáctičlenné Autorizační radě je jedenáct zástupců ČKAIT.

 • Miroslav Brada – 80 let

  Ing. Miroslav Brada se narodil 19. května 1940 v Plzni. Muž na svém místě v oboru jeho práce, přítel, kamarád, nezkazí žádnou legraci, tak nějak bychom mohli charakterizovat našeho kolegu a člena ČKAIT Ing. Miroslava Bradu.

 • VODA 2020

  S ohledem na šíření epidemie koronaviru byla konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ přesunuta na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu dne 20. 10. 2020 proběhne od 15.00 webinář.

 • Hrad Buchlov

  10. zlatá pamětní mince edice Hrady
  cyklus zlatých mincí České národní banky

 • Obnova Libušína pomocí BIM

  Obnova vyhořelé Jurkovičovy chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech by měla být dokončena v červnu 2020. Návrh obnovy vypracoval ateliér Masák & Partner s.r.o. Zhotovitelem stavby je společnost Archatt, s.r.o. Při projektování i koordinaci byl využit systém virtuálního dvojčete BIM.

 • Institut doložky vyšší moci ve smlouvě

  Současnou koronavirovou pandemii lze považovat za případ vyšší moci jen u smluv, které byly uzavřeny před jejím vyhlášením. Pokud uzavíráte smlouvu později, pak to neplatí, neboť koronavirus v těchto dnech již není nepředvídatelnou událostí.

 • Elektronická evidence tržeb (EET) bude přerušena jen do konce letošního roku

  Sněmovna 26. května 2020 odmítla snahu Senátu o odklad EET pro další odvětví vyjma ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu až do konce června 2023. Návrh na kratší odklad, který vláda zdůvodnila snahou nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru, prezident podepsal 28. května 2020.

 • Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 75 let

  Profesor Alois Materna se narodil 22. května 1945. Absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Hodnost CSc. získal v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí rovněž na VUT v Brně, titul MBA pak na Nottingham Trent University (UK).

 • Hrad Bečov nad Teplou

  9. zlatá pamětní mince edice Hrady
  cyklus zlatých mincí České národní banky

 • Pozastavení povinnosti EET

  Pozastavení povinnosti daňových poplatníků v oblasti evidence tržeb (EET) se vztahuje i na služby poskytované autorizovanými osobami ČKAIT.

 • Dotace pro vodíkové čerpací stanice

  O dotaci na výstavbu dalších plnicích stanic na vodík je možné požádat do 28. května 2020. Třetí výzvu (č. 81) Operačního programu doprava (OPD) v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva vyhlásilo 30. ledna 2020 Ministerstvo dopravy.

 • Odložené shromáždění delegátů

  Vzhledem k tomu, že Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a následně karanténu z důvodu koronavirové pandemie, bylo letošní Shromáždění delegátů ČKAIT odloženo. O odložení rozhodlo Představenstvo ČKAIT 16. března 2020.

 • Přehled plánovaných webinářů ČKAIT

  S ohledem na probíhající koronavirovou pandemii a vyhlášený nouzový stav byly zrušeny všechny plánované vzdělávací akce. Místo nich připravilo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT níže uvedený přehled webinářů.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Systém PROFESIS je z velké části přístupný bez přihlášení. Přihlášení vyžadují vybrané pomůcky, právní předpisy, české technické normy (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijní materiály.

 • MMR se vyjádřilo k přezkumu závazných stanovisek

  Poslední novela stavebního zákona mimo jiné vložila do § 4 ustanovení, která nekoncepčně změnila mechanismus přezkumu závazného stanoviska, a ve svém důsledku i možnost změny navazujícího rozhodnutí. MMR proto v září 2019 vydala stanovisko, že přezkumné řízení závazných stanovisek v režimu stavebního zákona zahájit nejpozději v průběhu odvolacího řízení nebo nejpozději do jednoho roku od jeho vydání, podle toho, která z těchto lhůt uplyne dříve.

 • Od 1.1.2020 platí téměř nulová spotřeba energie budov

  Podat žádost o stavební povolení pro stavbu budovy v energetických kategoriích C a vyšších je možné pouze do konce roku 2019. I nejmenší nové rodinné domy musí od 1. 1. 2020 podle zákona o hospodaření energií splnit požadavky na téměř nulovou spotřebu energie, kterou by z velké části měly pokrývat obnovitelné zdroje energie (OZE). Požadavky definuje vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

 • Přihlašte se do Ceny Inženýrské komory 2019

  Přihlaste svůj projekt nebo stavbu do 31. října 2019 na oblastních kancelářích ČKAIT. Přihlášku do soutěže předává poštou nebo osobně na příslušnou kancelář oblasti ČKAIT, u které je jako autorizovaná osoba registrována. Přihlášení do soutěže je bez poplatků.

 • Otázky technického dozoru stavebníka

  Poslední novela stavebního zákona stále ještě vyvolává řadu nejasností, které se týkají zejména výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu – § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla

  I v ČR se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí, z našeho pohledu zejména do povolování a budování sítě dobíjecích stanic. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vydalo v květnu 2019 novou metodickou pomůcku.

 • Jak připomínkovat nově připravované ČSN

  Každý měsíc je ve Věstníku ÚNMZ na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejněn seznam úkolů tvorby ČSN, nově zařazených do plánu. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních ČSN, se může do čtyř týdnů od zveřejnění přihlásit u zpracovatele návrhu nové ČSN, popřípadě prostřednictvím e-mailu normalizace@agentura-cas.cz.

 • Recyklujeme stavby - on line Katalog výrobků a materiálů

  Cílem Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví je přehlednou a srozumitelnou formou vysvětlit všem klíčovým účastníkům stavebního procesu, proč využívat stavební a demoliční odpad. Katalog vznikl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov.