Mgr. Jakub Doležel

  • Udržovací pojištění autorizovaných osob

    Pokud by došlo k přetržce či ukončení pojištění (či připojištění), zaniká tak pojistná ochrana pro dříve vykonanou autorizovanou činnost, což mohou být dříve odevzdané projekty, vykonané dozory apod. Udržovací pojištění je pojistná ochrana autorizovaných osob navazující na princip CLAIMS MADE, který byl podrobně popsán v minulém vydání Z+i č. 5/2019.

  • Princip pojištění CLAIMS MADE

    Cílem tohoto článku je vysvětlení pojistného principu CLAIMS MADE, tedy principu uplatnění nároku na náhradu škody, který se váže k pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Aby byla škoda likvidní, musí být příčina a vznik škody, uplatnění nároku a nahlášení škody v době nepřetržitého trvání pojištění. Tuto podmínku musí splnit nejen projektant,ale i stavbyvedoucí či technický dozor stavebníka.

  • Jak se pojistit proti profesnímu pochybení

    Cílem článku je seznámit autorizované osoby ČKAIT s kombinacemi základního pojištění, zvýšeného skupinového pojištění a individuálního připojištění v režimu rámcové pojistné smlouvy ČKAIT. Komplikace může nastat ve chvíli, kdy AO působí jako zaměstnanec. Zaměstnance chrání zákoník práce a dle této právní úpravy odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku.