Ing. Jan Klečka

  • ČAS se podílí na zavádění BIM

    Nově ustavená Komise ČKAIT pro BIM zřídila účet bim@ckait.cz a jeho správcem jmenovala Ing. Jana Klečku. Máte-li zájem jakožto autorizovaná osoba podávat připomínky k metodikám BIM, přihlaste se na uvedené adrese a budete obesíláni obdobně jako již dnes jsou obesíláni členové komise technické a pro BIM.

  • Výrobkové vlastnosti versus návrhové parametry konstrukce

    Proč je nezbytné znát při navrhování staveb rozdíly mezi výrobkovými vlastnostmi a návrhovými parametry? Rozdíly mezi výrobkovými a konstrukčními parametry autor článku pro lepší představu vysvětluje na několika v praxi běžných příkladech. Neznalost těchto rozdílů má negativní dopad na kvalitu staveb. Stavba totiž není laboratoř.

  • Bude akcelerace BIM pokračovat i letos?

    Od počátku loňského roku výrazně vzrostl zájem o problematiku BIM a nejen na webu ČKAIT se nyní můžeme dozvědět o konkrétních praktických krocích, které téma BIM výrazně posouvají v ČR vpřed. Lze předpokládat, že rok 2017 nebude jiný.