Ing. Robert Špalek

 • Má být projektant doživotně odpovědný za své dílo, když není informován o prováděných stavebních úpravách?

  Je opravdu správné obžalovat projektanta, který trojskou lávku navrhoval před téměř 40 lety v dobách hlubokého socializmu a nijak se nepodílel na pozdější rekonstrukci, kontrole a údržbě? Publikované útržky obvinění, které z velké míry vycházejí ze současných právních předpisů a jsou značně retroaktivní, vyvolávají mezi odbornou veřejností řadu otázek a dohadů, které je třeba s ohledem na závažnost celé situace zodpovědět a vyjasnit.

 • Existuje vhodný smluvní vzor pro projektové práce?

  Jak mají vypadat přiměřené pokuty za chybějící položky v soupisu prací? Může výše smluvní pokuty převyšovat smluvní cenu? Odpovědi by měl přinést nově vytvářený smluvní standard, který by měl cílit zejména na menší zadavatele (typicky města a obce) bez rozsáhlého odborného aparátu, a proto by měl být co nejjednodušší a také jazykově i koncepčně dobře uchopitelný. Jen tak bude široce akceptován a používán.

 • ÚHOS a veřejné konzultace u veřejných zakázek

  V září letošního roku byla ČKAIT oslovena předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petrem Rafajem, aby se zapojila do veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Shrnutí komorových názorů se ujala Komise ČKAIT pro zákon o zadávání veřejných zakázek. ČKAIT je názoru, že současný stav podávání podnětů podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podání podnětu vybírá poplatek ve výši 10 000 Kč, je vyhovující. Zajišťuje, aby institut podávání podnětů nebyl zneužíván.

 • Rekodifikace aneb kvapná práce bez promyšlené analýzy

  Tisková konference ČKAIT, která se konala 27. března 2019, popsala možná rizika Věcného záměru rekodifikace stavebního zákona. ČKAIT upozornila, že je ve veřejném zájmu, aby o tom, co bude postaveno, nezávisle rozhodoval stát, a ne soukromé osoby finančně závislé na stavebníkovi.

 • Sněm Inženýrské komory Sasko 2018 ocenil Ing. Zídka

  Prezident prof. Dr.-Ing. Hubertus Milke přivítal na sněmu Inženýrské komory Sasko 22. listopadu přibližně 250 jeho účastníků a hostů v konferenčním středisku DGUV Congress v Drážďanech. Mezi hosty byly přítomny delegace slovenské, polské a bulharské inženýrské komory. Českou stranu zastupoval místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a Ing. Svatopluk Zídek, člen Představenstva ČKAIT.