Ing. Robert Špalek

 • Co očekávat od znění nového stavebního zákona, který nyní projednává Senát?

  Povolovací řízení by mělo fungovat a probíhat předvídatelně a v termínech stanovených zákonem. Podle názoru ČKAIT však právě toto od poměrně chaoticky poslepovaného nového stavebního zákona lze očekávat jen těžko. Situace kolem nového stavebního zákona je natolik nepřehledná, že nejspíše ani mnozí poslanci nevědí, jakou podobu nového stavebního zákona vlastně schválili. Přinášíme proto rozbor a komentář k nejdůležitějším ustanovením znění, které poslanci 4. června 2021 postoupili k projednání Senátu ČR.

 • Jak se bránit sporným ustanovením ve Smlouvě o dílo u veřejných zakázek?

  Pokud je návrh Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) pro zpracovatele projektové dokumentace jednostranně nevýhodný, uchazeč může podat námitku, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace anebo se prostě takovéto soutěže nezúčastnit. Uzavřít Smlouvu, kde hrozí likvidační pokuty, nebo není nastavena odpovídající odměna za požadovanou službu, je pro projektanty velmi nebezpečné. Odpovědnost autorizovaných osob je totiž vysoká bez ohledu na případně nízký honorář.

 • Ing. František Hladík – 75 let

  se narodil 28. ledna 1946 v Českých Budějovicích. Kdo ho nezná, tak by mu těch 75 let nikdy nehádal. I dnes si rád zahraje tenis a ani další sporty mu nejsou cizí. V Představenstvu ČKAIT je pověstný svým přehledem v zákonech, ale to neznamená, že by byl suchar bez humoru. Večer strávený s Františkem Hladíkem rozhodně není nudný.

 • Jak autorizovat zápisy v elektronickém stavebním deníku?

  Povinnost vést elektronický stavební deník se nově týká všech veřejných staveb zadávaných v nadlimitním režimu. Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou ty, jejichž hodnota překročí 137 366 000 Kč bez DPH. Změna byla schválena společně s liniovým zákonem a dalšími souvisejícími zákony jako pozměňovací návrh Hospodářského výboru PSP. Bohužel bez přechodných ustanovení a návaznosti na ostatní předpisy.

 • Z pohledu ČKAIT je revize právních předpisů nezbytná

  ČKAIT dlouhodobě usiluje o opětovné propojení inženýrského a přírodovědného přístupu při provádění inženýrskogelogických průzkumů ve stavebnictví. Na nezbytnost kvalitního průzkumu pro kvalitní navrhování a provádění staveb poukazuje již dlouho.

 • Má být projektant doživotně odpovědný za své dílo, když není informován o prováděných stavebních úpravách?

  Je opravdu správné obžalovat projektanta, který trojskou lávku navrhoval před téměř 40 lety v dobách hlubokého socializmu a nijak se nepodílel na pozdější rekonstrukci, kontrole a údržbě? Publikované útržky obvinění, které z velké míry vycházejí ze současných právních předpisů a jsou značně retroaktivní, vyvolávají mezi odbornou veřejností řadu otázek a dohadů, které je třeba s ohledem na závažnost celé situace zodpovědět a vyjasnit.

 • Existuje vhodný smluvní vzor pro projektové práce?

  Jak mají vypadat přiměřené pokuty za chybějící položky v soupisu prací? Může výše smluvní pokuty převyšovat smluvní cenu? Odpovědi by měl přinést nově vytvářený smluvní standard, který by měl cílit zejména na menší zadavatele (typicky města a obce) bez rozsáhlého odborného aparátu, a proto by měl být co nejjednodušší a také jazykově i koncepčně dobře uchopitelný. Jen tak bude široce akceptován a používán.

 • ÚHOS a veřejné konzultace u veřejných zakázek

  V září letošního roku byla ČKAIT oslovena předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petrem Rafajem, aby se zapojila do veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Shrnutí komorových názorů se ujala Komise ČKAIT pro zákon o zadávání veřejných zakázek. ČKAIT je názoru, že současný stav podávání podnětů podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podání podnětu vybírá poplatek ve výši 10 000 Kč, je vyhovující. Zajišťuje, aby institut podávání podnětů nebyl zneužíván.

 • Rekodifikace aneb kvapná práce bez promyšlené analýzy

  Tisková konference ČKAIT, která se konala 27. března 2019, popsala možná rizika Věcného záměru rekodifikace stavebního zákona. ČKAIT upozornila, že je ve veřejném zájmu, aby o tom, co bude postaveno, nezávisle rozhodoval stát, a ne soukromé osoby finančně závislé na stavebníkovi.

 • Sněm Inženýrské komory Sasko 2018 ocenil Ing. Zídka

  Prezident prof. Dr.-Ing. Hubertus Milke přivítal na sněmu Inženýrské komory Sasko 22. listopadu přibližně 250 jeho účastníků a hostů v konferenčním středisku DGUV Congress v Drážďanech. Mezi hosty byly přítomny delegace slovenské, polské a bulharské inženýrské komory. Českou stranu zastupoval místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a Ing. Svatopluk Zídek, člen Představenstva ČKAIT.