Konference Inženýrské problémy obnovy památek

Mezinárodní konference se koná 21.–22. 6. 2019 v klášteře Teplá na Karlovarsku - v obnoveném areálu premonstrátského opatství . Pořadatelem je již tradičně ČKAIT.

Přednášející seznámí účastníky se svými zkušenostmi s obnovou historických měst, klášterů či podzemí v Polsku. Budou také hovořit o technických podmínkách modernizace staveb i diskutabilních rekonstrukcích některých hradů.

Odborníci ze Slovenska se budou zabývat opevněním barokního zámku v Holíči, problematickým zásahům do nosných konstrukcí při obnově památek nebo významu předprojektové přípravy a dokumentace u torzálně zachovalých staveb. Zaměří se také na tvorbu a proces vzniku digitálních modelů nebo na novodobé metody hydroizolace památkových objektů.

Druhý den budou hosté z Německa hovořit mimo jiné o rekonstrukcích sakrálních památek, nedostatcích v konstrukci mansardového krovu či statických aspektech další zámecké rekonstrukce.

Z českých památek budou prezentovány dvě příkladné rekonstrukce – obnova kláštera premonstrátů v Teplé a ojedinělá záchrana krovu bývalé výrobní haly Horák a Hlava v Libni. V závěru prvního dne se zájemci vydají na exkurzi po obnovené části tepelského kláštera, kde sídlí Hroznatova akademie. Následující den si pak projdou samotný tepelský chrám, knihovnu a klášterní muzeum. Na samotný závěr setkání je pro účastníky připraven koncert vážné hudby. Pozvánky na konferenci budou zveřejněny na webových stránkách ČKAIT.