Rekodifikace stavebního práva potřetí

Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018.

Za tři roky tedy bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, ale také provést reformu veřejné správy v ČR a vyřešit taky složitou strukturu a roztříštěnost stavebních úřadů jednak mezi obecnými, speciálními a jinými stavebními úřady, ale také na úrovni obcí, krajů a resortů. V současnosti stavebník musí žádat o razítka a různá stanoviska podle 85 zákonů. U poslední novely, která také slibovala, ale nepřinesla urychlení stavebního řízení, se ministerstvo muselo vypořádat se dvěma tisíci připomínkami. Tak zásadní změny by si vyžádaly roky příprav.

U nového zákona to má jít rychleji. Aby se práce na novém stavebním zákonu výrazně zrychlily a parlament jej mohl schválit již v roce 2021, bylo na úrovni premiéra Andreje Babiše rozhodnuto do nich zapojit Hospodářskou komoru ČR, jakožto odborného partnera a největšího představitele malých i velkých podnikatelů. K podobnému kroku stát v minulosti přistoupil třeba u nového občanského zákoníku. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) proto 8. října 2018 uzavřelo s Hospodářskou komorou memorandum, jehož cílem je přenést do nové úpravy praktické zkušenosti podnikatelů a investorů a již v průběhu prací nalézt co nejširší shodu na její nové podobě. Na novém stavebním zákonu se má podílet mimo jiné také Svaz průmyslu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Česká společnost pro stavební právo. Pracovní skupiny však mají být malé s maximálně 15 odborníky, které budou s MMR a Hospodářskou komorou spolupracovat a budou rozvíjet jejich návrhy.

Hospodářská komora jako protipól uzavřených pracovních skupin připravuje otevřenou kontinuální konferenci o rekodifikaci stavebního práva. Na svém oficiálním webu bude postupně zveřejňovat jednotlivé pracovní návrhy, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit. Ode dneška také nabízí na svých stránkách (www.komora.cz/rekodifikace-stavebniho-prava) možnost laické i podnikatelské veřejnosti zasílat k rekodifikaci podněty či připomínky.

„Součástí rekodifikace stavebního zákona bude oddělení státní správy od samosprávy, vyjasnění, kdo bude v jednom povolovacím řízení o stavbách rozhodovat a také elektronizace stavební agendy,“ uvedla na svých stránkách Marcela Pavlová, náměstkyně MMR.

„Potřebujeme skutečné zrychlení povolování staveb a princip jedno razítko, jeden úřad a jedno rozhodnutí o stavbě,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Klára Dostálová a Vladimír Dlouhý 8. října 2018 podepsali Memorandum o spolupráci mezi MMR a Hospodářskou komorou na rekodifikaci stavebního práva. (zdroj: MMR)