Rabí - 6. zlatá pamětní mince edice Hrady

Česká národní banka emitovala 18. září 2018 šestou zlatou pamětní minci v nominální hodnotě 5000 Kč. Náklad je 7300 ks ve špičkové (proof) kvalitě a 3100 ks v provedení b.k. Ryzost je 999.9/1000 Au, hmotnost 15,55 g, průměr 28 mm. Autorem mince je Asamat Baltaev, Dis. Ražba: Česká mincovna.

Rabí je zřícenina nejrozsáhlejšího hradu ležící na vyvýšeném ostrohu nad řekou Otavou v nadmořské výšce 540 metrů.

Od počátku 14. století stávala na místě dnešního hradu tvrz pánů z Velhartic. V červnu roku 1421 byla obléhána a dobyta husity, zřejmě zde přišel o své druhé oko husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. V 15. století proběhla rozsáhlá přestavba, při níž došlo k rozšíření rozlohy hradu a bylo zesíleno jeho opevnění, které v té době patřilo k nejvyspělejším systémům v Evropě. Uprostřed byl postaven donjon s obytnou i obrannou funkcí, celková rozloha hradu (asi 1 hektar) byla rozčleněna na tři části, které bylo možné hájit samostatně. Za Půty Švihovského z Rýzmberka došlo k rozkvětu panství, na stavebních úpravách se podílel i stavitel Benedikt Rejt. Jeho synové se však zadlužili a hrad museli prodat.

Hrad byl vypleněn během třicetileté války a v 18. století vyhořel. Částečně byl renovován od roku 1920 Spolkem pro zachování památek. V současnosti je přístupný veřejnosti, v rekonstruovaných prostorách je umístěno malé muzeum. Hrad je od roku 1978 národní kulturní památkou.