Svatava Henková

  • Představujeme oblast Brno

    Oblast Brno uspořádala v listopadu 2017 pro své členy a případné další zájemce prohlídku kancelářské budovy zcela připravené na změny klimatu (na obrázku) i moderního centra vědy AdMaS. Výsledný dojem z prohlídky a získané informace dokazují, že se jedná o skvěle fungující projekty.