Digitalizace stavebnictví v Maďarsku

Maďarsko má již pět let systém pro předávání a poskytování elektronických dat ve stavebnictví. Žádosti a stavební dokumentace je možné stavebním úřadům podávat on-line.

V souvislosti s postupným zaváděním elektronizace a digitalizace ve stavebnictví jsem se na posledním setkání malé V4 v rámci diskuse dotázal, jak jsou v jednotlivých zemích V4 v tomto směru daleko a zda se používá e-Stavební deník, o kterém u nás v současnosti probíhají různé diskuse.

Ze zemí V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) mají e-Stavební deník zavedený pouze v Maďarsku. E-Stavební deník je začleněn mezi elektronické aplikace ve stavebnictví jako součást většího systému.

Systém buduje a spravuje na základě státního mandátu Lechnerovo centrum znalostí se sídlem v Budapešti. Jedná se vlastně o Národní registr staveb (maďarská zkratka OÉNY) spravovaný a on-line provozovaný na vlastní IT struktuře. Aplikace jsou přístupny z webu pro veřejnost, stavební úřady a ostatní zájemce. Pro použití je nutná identifikace a registrace uživatele. Po přihlášení má uživatel k dispozici tyto aplikace:

ETDR – Elektronický dokumentační systém podporující autorizované schvalovací procesy – např. podávání žádostí o stavební povolení vč. projektové dokumentace v předepsané formě stavebním úřadům, pro které je využívání systému povinné a rozhodnutí jsou učiněna v jednotné a elektronicky ověřené podobě.

E-building protokol (e-Stavební deník), který funguje jako papírová verze s tím, že je umožněno provádět zápisy všem účastníkům výstavby i odesílat do systému výkresovou dokumentaci, fotografie atd. Hlavní deník spolupracuje s deníky subdodavatelů s dozory a dalšími účastníky. Do deníku mohou nahlížet a zapisovat také kontrolní orgány. Každý z účastníků může zadávat, číst a editovat podle úrovně svého oprávnění. Není nutno používat autorizační razítko, neboť příslušný údaj je nahrán v podpisovém certifikátu autorizované osoby. Pro různé typy staveb – průmysl, doprava a komunikace, vodohospodářské a jiné stavby jsou samostatné specializované aplikace.

E-utility – jednotný systém veřejných služeb – elektronická data o inženýrských sítích, veřejných stavbách apod. pro využití při projektování a projednávání staveb v tvorbě územních plánů. Data do systému povinně ukládají příslušné právnické osoby a veřejnoprávní subjekty.

Systém umožňuje další e-služby např. e-certifikace, různá vyhledávání, monitorování staveb, údaje a doklady o pokutách uložených při výstavbě včetně např. rozhodnutí a vrácení pokuty, e-sankce, ukládání inspekčních protokolů apod.

Užití stavebního deníku je zpoplatněno podle ceníku, kde se cena odvíjí od nákladů stavby.

Lechnerovo centrum znalostí poskytuje i další služby. Od června 2018 je možno stáhnout první maďarskou příručku BIM. První část čtyřdílné série popisuje nejen nejdůležitější koncepce související s informačním modelem stavby, ale také poskytuje podrobný popis široké škály využití technologie. Dále zavádí společnou databázi pro veřejné budovy, udržuje tzv. Architektonický archeopark a také archiv.

Myslím si, že maďarský systém, který mimochodem začal fungovat již v roce 2013, pro nás může být inspirativní.

Děkuji paní Ing. Mariann Zöldi z BOMÉK Miskolc za poskytnuté informace a čas, který mi věnovala.

více na www.e-epites.hu, www.lechnerkozpont.hu