DVD Dopravní stavby 2018

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT vydalo DVD Dopravní ­stavby – Systém jakosti 2018. Nosič obsahuje technické předpisy Ministerstva dopravy ČR pro stavby pozemních komunikací a pro stavby drah a na dráze, dále ceníky a právní předpisy citované v předpisech uvedených na DVD.

Autorizované osoby v oborech Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce, Geotechnika a Městské inženýrství si mohou DVD převzít zdarma, a to pouze osobně v oblastních kancelářích ČKAIT proti podpisu licenčních podmínek. Nabídka platí do vyčerpání zásob.