Začne VII. běh vzdělávání 2019–2021

V prosinci 2018 skončil VI. běh projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2016–2018). S jeho koncem je spojena povinnost autorizovaných osob doložit absolvované vzdělávání. Pro VII. běh projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2019–2021) musí autorizované osoby zvolit způsob vzdělávání, a to kreditní formu nebo formu individuální. Ke kreditnímu programu CŽV se AO přihlašují ­e-mailem, písemně nebo osobně u oblastní kanceláře ČKAIT. Autorizovaná osoba může kdykoliv v průběhu cyklu způsob svého vzdělávání změnit nebo se přihlásit k účasti v projektu CŽV u své oblastní kanceláře ČKAIT.

Pro VII. běh projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2019–2021) musí autorizované osoby zvolit způsob vzdělávání, a to kreditní formu nebo formu individuální. Ke kreditnímu programu CŽV se AO přihlašují ­e-mailem, písemně nebo osobně u oblastní kanceláře ČKAIT. Autorizovaná osoba může kdykoliv v průběhu cyklu způsob svého vzdělávání změnit nebo se přihlásit k účasti v projektu CŽV u své oblastní kanceláře ČKAIT.

Co pro autorizované osoby znamená konec VI. celoživotního vzdělávání ČKAIT?

V prosinci 2018 končí VI. běh projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT (2016–2018). S jeho koncem je spojena povinnost autorizovaných osob doložit absolvované vzdělávání. Formuláře registračního listu a čestného prohlášení jsou ke stažení na webu ČKAIT – Celoživotní vzdělávání.

Autorizované osoby, které zvolily kreditní formu vzdělávání, mají povinnost získat minimálně dvanáct kreditů během doby trvání běhu, z čehož musí být minimálně dvě vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy. Členové Komory, kteří byli autorizováni v průběhu VI. běhu CŽV, musí doložit alikvotní počet kreditů.

Formuláře o absolvování VI. běhu je nutné doručit na oblastní kancelář do konce roku

Potvrzení o absolvování vzdělávací akce si autorizovaná osoba nechává vyznačovat jejím organizátorem do registračního listu. Jeho kopii musí spolu s čestným prohlášením doručit k 31. prosinci 2018 příslušné oblastní kanceláři ČKAIT.

Při individuální formě si autorizovaná osoba volí vlastní způsob vzdělávání tak, aby zajistila svůj odborný růst. Při této formě vzdělávání je také nutné k 31. prosinci 2018 příslušné oblastní kanceláři doručit čestné prohlášení.

Na základě doručení čestného prohlášení o splnění podmínek projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT bude autorizované osobě vystaveno osvědčení Certifikát odbornosti o absolvování VI. běhu CŽV ČKAIT na léta 2016–2018 příslušnou oblastní kanceláří. Osvědčení si autorizovaná osoba musí vyzvednout osobně v oblastní kanceláři.

Certifikát odbornosti zvýhodňuje podmínky pojištění

Certifikát odbornosti je dokladem pro klienty o odborné úrovni autorizované osoby, lze jej zařadit mezi dokumentované průkazy integrovaného systému jakosti firmy AO a lze očekávat, že bude v budoucnu vyžadován jako součást kvalifikace ve výběrových řízeních.

V případě škodní události má držitel Certifikátu odbornosti sníženou spoluúčast z 10 000 Kč na 5000 Kč. Více k pojištění AO naleznete v manuálu k pojištění AO na webu ČKAIT.

www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani

www.ckait.cz – Pojištění AO – Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod