Profesní informační systém ČKAIT - novinky prosinec 2018

Novinky

 • Z+i č. 3 a 4/2018
 • Technický standard Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (TS 1)
 • Terminologie BIM (S 3.01)
 • Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (TP 3.2)
 • Metodiky MŽP (Návrh a realizace suchých nádrží)

Aktualizace

 • Facility management a technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)
 • Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)
 • Základ systému profese (MP 0)
 • Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2)
 • Projektová činnost (MP 1)
 • Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

Informace o systému

Systém PROFESIS je pro členy ČKAIT zdarma. V účtu uživatele na www.profesis.cz je ke stažení Program, off-line verze. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků). O nové HESLO lze požádat e-mailem na profesis@ckait.cz.