Zpráva z konference Zakladanie stavieb 2018

V tradičním říjnovém termínu se ve Staré Lesné uskutečnil jubilejní 20. ročník mezinárodní konference Zakladanie stavieb 2018.

Organizačním garantem konference byl opět Ing. Ján Kyseľ, prezident Spolku statiků Slovenska, tradičními odbornými garanty byli prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., a prof. Ing. Peter Turček, Ph.D. (oba Stavebná fakulta STU Bratislava). Generálním partnerem konference byla firma KELLER, s.r.o.

Přednášky byly věnovány jednak poruchám staveb vzniklých chybným založením případně chybným postupem při následných pracích v sousedství. Sem patřila přednáška prof. Hully a Ing. Josefa Čambala Havárie a rekonstrukce opevnění barokního zámku v Holíči nebo přednáška Ing. Jána Ďurici Porucha základu Kamera v Kremnici. Velice zajímavými příspěvky byly přednášky Zakládání mostního objektu v sesuvném území autorů Ing. Viktora Tótha a Ing. Lubomíra Kožleje a Zlepšování podloží na přechodové oblasti silničního násypu a mostního objektu autorů Ing. Agnieszky Malické, Ing. Viktorie Petkové a Ing. Michala Rejduga. Rovněž zajímavá byla přednáška na téma Zkušenosti z realizace pažené stavby s rozepřením v Bratislavě na břehu Dunaje autorů Ing. Antona Vyskoče a Ing. Luboše Hruštince.

Součástí konference bylo i slavnostní představení publikace Vybrané statě z konstrukcí namáhaných dynamickými a seismickými účinky autorů prof. Ing. Jána Hudáka, CSc., a Ing. Bohumila Bohunického, kterou vydal Spolek statiků Slovenska. Sborník přednášek z konference i výše uvedenou publikaci si mohou zájemci z řad členů ČKAIT prostudovat v knihovně ČKAIT nebo objednat na adrese karlovyvary@ckait.cz.