Ing. Pavel Poledna

  • Datové schránky z pohledu autorizovaných osob

    Od ledna 2023 bude každý den včetně víkendů založeno kolem 50 tisíc datových schránek, z nichž největší část bude zřízena osobám samostatně výdělečně činným. Novými majiteli datových schránek se do konce března 2023 stanou přes 2 miliony živnostníků, nadací, spolků a sdružení, kterým má toto opatření usnadnit komunikaci s úřady. Po 1. červenci 2023 budou datové schránky povinně zřizovány také všem autorizovaným osobám, tedy členům ČKAIT a ČKA.