Ing. Pavel Zemene, Ph.D.

  • Probíhá debata o úpravě požárních požadavků na ETICS v ČR

    Naplnění požadavků normy ČSN 73 l0810 o požární bezpečnosti staveb nemusí vést ke zlepšení jejich vlastností. Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů fasád (ETICS) nyní prověřuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT. Na základě jeho výsledků by mohlo dojít k zahájení revize této normy již v roce 2024.