Úvodník únor 2023

V prvním úvodníku letošního roku se sluší popřát všem kolegyním a kolegům, ale také vám ostatním čtenářům tohoto časopisu všechno nejlepší v novém roce. Že to nebude nejlehčí rok, o tom asi nikdo nepochybuje a ve svém okolí mnohdy slyším obavy z toho, co nás čeká. Ale ačkoliv to zní trochu obehraně, nejdůležitější je zdraví, a to vám přeji nejvíce. Doufám, že ekonomika naší země nespadne do recese takovým způsobem, aby se zastavila investiční výstavba, a že sliby o podpoře veřejného investování, které často zaznívají ve vyjádřeních našich vládních představitelů, budou naplněny. Budeme to potřebovat.

Je za námi lednová volba nového prezidenta a musím s úlevou konstatovat, jak jsem rád, že to již máme za sebou. Nepřísluší mi komentovat nikoho z kandidátů, ale myslím si, že tak tvrdou, až brutální kampaň si nikdo z nás voličů nezasluhuje. Politika by měla být kultivovanější a neútočit na nejnižší lidské pudy tak, jak jsme tomu byli svědky v poslední době. Snad se to příště nebude opakovat v takové míře jako letos a koncem minulého roku. Zejména volbu hlavy státu, která by měla být nejvyšší morální autoritou, bych si představoval zcela jinak. Jestliže se chceme i nadále považovat za kulturní národ, doporučoval bych poněkud jiný způsob vzájemné komunikace.

Do Parlamentu konečně doputovala velká novela nového stavebního zákona. Vyzvali jsme a obeslali poslance i poslankyně s připomínkami, které pro naši práci pokládáme za podstatné a se kterými jste měli možnost se seznámit i na stránkách tohoto časopisu. Mimo to současně diskutujeme a vysvětlujeme tyto návrhy i na půdě Poslanecké sněmovny. Schvalování bude složité i proto, že předložené změny zřejmě neproběhnou uceleným komplexním návrhem, ale budou předkládány jednotlivými poslanci po částech. To není úplně nejšťastnější způsob, ale uvidíme, jak se s tím Parlament vypořádá a jak si kompetence rozdělí jednotlivé rezorty. Doufejme, že výsledkem nebude dort, pro který vytvořili recept pejsek a kočička.

Jedním z dalších a naprosto pochopitelných témat dnešní doby je energetika. Legislativní úpravou lze bez stavebního řízení nově budovat zdroje až do výkonu 50 kW. Určitě je v pořádku, že pro taková zařízení existuje snaha o zjednodušení legislativního, povolovacího procesu, který je jinak velmi zdlouhavý. Na druhou stranu máme jisté obavy, že by mohlo docházet k nekontrolovaným chybám zejména v oblasti statiky konstrukcí a požárně bezpečnostních řešení. Úprava sice požaduje (zjednodušeně vyjádřeno) dodržení podmínky, že nebude docházet k přetížení nosných konstrukcí a změně PBŘ, ale kontrola dále není jasně definována. Na tuto skutečnost upozorňujeme státní instituce i veřejnost s požadavkem, aby byla hájena bezpečnost staveb, a tudíž i veřejný zájem. Ten by měla hájit minimálně metodika, která určí příslušné mantinely umísťování takových zařízení. Nechceme zavádět do zjednodušeného postupu příliš mnoho byrokracie, ale každý stavebník, který si chce osadit fotovoltaiku na střechu, by měl mít osvědčení od statika a požárního specialisty, že je to možné, případně co musí učinit, aby to bylo možné. Seriózní firmy tak postupují již dnes a tato osvědčení zajistí. Nejde o nic složitého a nákladného, přitom to v provozu může ušetřit stavebníkovi mnoho starostí. Každý statik přitom ví, že stejně jako dnes ani v minulosti nikdo nenavrhoval konstrukce s velikou a nehospodárnou rezervou. Statické posouzení je proto nanejvýš důležité.

Ještě bych rád zmínil potěšující trend v naší soutěži Cena inženýrské komory. Zatímco v minulých letech se někdy přihlásilo pouze tak málo účastníků, že se dali spočítat na prstech obou rukou, v letošním roce máme již koncem ledna přibližně 50 soutěžících. A to jsme prodloužili možnost se přihlásit až do konce února. Je vidět, že úroveň soutěže se zvyšuje a že nová pravidla a s nimi spojená možnost zasílat podklady elektronicky se vyplácí. S vítězi se budeme moci seznámit i v tomto roce v atraktivním katalogu Ceny inženýrské komory. Budete-li mít chuť, můžete se ještě se svou prací přihlásit.