Irena Meryová

  • Proces autorizace rozhodně není formální

    Středisko autorizací je významným článkem v činnosti ČKAIT. V průběhu roku musí vyřídit téměř 1000 žádostí o autorizaci. Organizuje proces autorizace, jehož cílem je, aby se členy ČKAIT, a tedy autorizovanými osobami mohli stát jen skuteční odborníci. Změny ve stavebnictví i v celé naší společnosti se samozřejmě projevují v samotném autorizačním procesu. Informace o něm by tedy měly zajímat nejen žadatele o autorizaci, ale i autorizované osoby.