Valné hromady 2023

 • Valná hromada Ústí nad Labem 2023

  2. února 2023 v Hradním sále na hradě v Litoměřicích se konala Valná hromada oblasti Ústí nad Labem. Ke dni konání valné hromady činil počet autorizovaných osob v oblasti 1800 členů. Na valné hromadě bylo přítomno 81 členů, tj. 4,5 % AO.

 • Valná hromada Zlín 2023

  8. února 2023 se v prostorách hotelu Baltaci Atrium konala Valná hromada oblasti Zlín. Z celkového počtu 1463 členů oblasti, evidovaných k 31. prosinci 2022, se valné hromady zúčastnilo 77 členů, což je 5,26 % autorizovaných osob.

 • Valná hromada Karlovy Vary 2023

  21. února 2023 se v krajské knihovně uskutečnilo jednání Valné hromady oblasti Karlovy Vary. Z celkového počtu 868 členů oblasti bylo přítomno 63, tj. 7,6 % autorizovaných osob. Byli zvoleni 2 členové výboru oblasti na období do voleb na valné hromadě v roce 2024 a bylo vybráno 6 delegátů, kteří budou vysláni na Shromáždění delegátů.

 • Valná hromada Praha 2023

  28. února 2023 se v Kongresovém centru Praha konala Valná hromada oblasti ČKAIT pro Prahu a Středočeský kraj. Účastnilo se jí 192 členů z celkového počtu 11 048 pozvaných autorizovaných osob (1,74 %) a 28 hostů.

 • Valná hromada Liberec 2023

  8. března 2023 se v zasedací místnosti libereckého podnikatelského inkubátoru (Lipo.ink) konala Valná hromada oblasti Liberec. Z celkového počtu členů oblasti bylo přítomno 51, tj. 4,9 % autorizovaných osob. Bylo zvoleno 6 delegátů na Shromáždění delegátů 2023.

 • Valná hromada Hradec Králové 2023

  Účast na Valné hromadě oblasti Hradec Králové byla možná buď prezenčně, nebo on-line. Setkání se konalo 3. ledna 2023 jako vždy v Kongresovém centru ALDIS. Z celkem 2067 členů bylo v sále 76 osob a na dálku se připojilo 22 osob (tj. celkem cca 5 %).

 • Valná hromada Plzeň 2023

  Valná hromada oblasti Plzeň proběhla 16. ledna 2023 ve velkém sále Měšťanské besedy. V Plzeňském kraji je autorizováno téměř 2500 osob, z čehož 1667 osob je aktivních v praxi v různých stavebních autorizačních oborech a specializacích. Na valné hromadě bylo přítomno 97 zástupců Komory v kraji.

 • Valná hromada Pardubice 2023

  Valná hromada oblasti Pardubice má své stálé místo v Konferenčním sále Domu Techniky s.r.o. v Pardubicích. Tentokrát proběhla ve čtvrtek 19. ledna 2023. K datu 31. prosince 2022 bylo evidováno v oblasti Pardubice 1072 autorizovaných osob a to znamená, že počtem 98 přítomných na valné hromadě jsme dosáhli účasti 9,14 % autorizovaných osob.