Jaké hlavní aktivity připravuje oblast Ústí nad Labem

Letecký pohled na severočeskou dálnici D8 v provozu. Hranice s Německem vede v polovině mostu nad Rybným potokem. Ekologický tunel a sjezdy pro technickou obsluhu jsou již na německé straně. Technický dozor investora – ŘSD: Ing. Martin Mandík; zhotovitel: Strabag (foto: RoadMedia s.r.o.)
Letecký pohled na severočeskou dálnici D8 v provozu. Hranice s Německem vede v polovině mostu nad Rybným potokem. Ekologický tunel a sjezdy pro technickou obsluhu jsou již na německé straně. Technický dozor investora – ŘSD: Ing. Martin Mandík; zhotovitel: Strabag (foto: RoadMedia s.r.o.)

Mnohé velké akce sice nejsou tak známé, jako v jiných oblastech, ale mají i násobně delší tradici.

Občas se někdo ozve, že se v regionu Ústí n. L. nekonají žádné větší akce na propagaci stavebnictví, ale to není pravda. Pro rok 2020 oblast Ústí nad Labem připravuje několik významných seminářů a konferencí:

 • ročník mezinárodní konference Polní geotechnické metody se v Ústí nad Labem uskuteční v termínu 3.–4. září 2020 (ev. 10.–11. září 2020). Dříve se konala každoročně, v posledních letech jen každým druhým rokem, střídá se s konferencí v Liberci s podobným obsahem. Zakladatelem byl Ing. Jiří Zavoral, CSc., dlouholetý místopředseda výboru OK ČKAIT v oblasti a jeden ze skupiny zakladatelů Komory na Ústecku.
 • ročník mezinárodní konference Železniční dopravní cesta se koná na SPŠ stavební a železniční v Děčíně ve dnech
  26.–27. ­února 2020.

Z dalších akcí připravovaných na první pololetí roku 2020 vybíráme:

 • Navrhování vozovek (Ing. Zajíček)
 • Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací (Ing. Zajíček)
 • Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha
  (Ing. Zahradnická, CSc.)
 • Vedení stavebního deníku (Ing. Zahradnická, CSc.)
 • Hospodaření vodou (Ing. Vyoralová, Ph.D.)
 • Instalace v budovách (Ing. Vyoralová, Ph.D.)
 • Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva
  (Bochemie, a.s.)

Setkání stavbařů kraje

Na jaře v roce 2019 se konal nultý ročník odborného setkání stavbařů v kraji pod názvem STAVEBNÍ FÓRUM – Dny stavebnictví Ústeckého kraje. Hlavním pořadatelem této akce je Krajský úřad Ústeckého kraje s Královéhradeckým krajem a SPS; ČKAIT je spolupořadatelem. Akce se konala na krajském úřadě za přítomnosti nejvyšších představitelů v kraji. Na podzim 28. listopadu 2019 se pak konal 1. ročník ­STAVEBNÍHO FÓRA. V jeho rámci byly slavnostně vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže stavba roku.

Podpora splavnosti Labe

Dne 10. dubna 2019 se na zámku v Děčíně konala konference, jejímž hlavním organizátorem byla společnost Vodní cesty, a.s., spolu s městem Děčín. Konala se na podporu výstavby vodního stupně na Labi, OK ČKAIT se podílela na přípravě. Akce se zúčastnili poslanci, senátoři, hejtman, starosta Děčína, zástupci firem a další. V Z+i č. 3/2019 je článek Ing. Skalického, který za podporu splavnosti Labe získal od sdružení Děti Země cenu Ropák roku. Toto sdružení v čele s Miroslavem Patrikem si při vyhlašování vysloužilo ostudu, neboť pan Patrik fyzicky zabránil Ing. Skalickému, aby si tuto cenu v Brně v rámci vyhlášení osobně převzal. Na téma Labská vodní cesta se konala konference i v roce 2017. Kladla si za cíl iniciovat odbornou veřejnost pro podporu výstavby vodních stupňů v Děčíně a Malém Březně pro zajištění splavnosti Labe až do Německa.

Výjezdní zasedání představenstva

Ve dnech 14.–16. června 2019 se v Ústí konalo výjezdní zasedání Představenstva ČKAIT. Podle tradice se zasedání lokalizuje do některé oblasti pro možnost setkání s členy místního výboru ČKAIT a seznámení se s místní problematikou. Zasedání proběhlo v hotelu Větruše, nad soutokem Labe a Bíliny, s krásným výhledem na Masarykova zdymadla (2. místo v soutěži Stavba století), město i hrad Střekov. Kromě vlastního jednání proběhl i doprovodný program – např. návštěva kláštera v Oseku, kde probíhá dlouhodobá rekonstrukce. Jedním z autorů projektů je člen ČKAIT Ing. Koňařík, který za 1. etapu – rekonstrukci klášterního pivovaru – obdržel před lety Cenu Inženýrské komory.

Práce výboru oblasti

Výbor oblasti se sešel v roce 2019 celkem čtyřikrát. Poslední jednání se konalo 3. prosince 2019 a bylo společné s výborem OP ČSSI Ústí nad Labem. Před jednáním výboru proběhla prohlídka plavební komory v Roudnici nad Labem včetně velína a revizní šachty pod úrovní hladiny s výkladem Ing. Hajdinové a zaměstnanců Povodí Labe. Po prohlídce se na zámku v Roudnici nad Labem uskutečnilo jednání výboru. Hlavním tématem byla příprava valné hromady oblasti, která bude nominovat kandidáty na členy dozorčí rady, dozorčí komise, stavovského soudu a delegáty na shromáždění delegátů, které se bude konat 28. března 2020 v Praze (12 delegátů a náhradníci). Na místě potvrdili svůj úmysl být delegátem za OK Ústí nad Labem na SD: Ing. Filip, Ph.D., Ing. Hajdina, Ing. Jedinák, Ing. Mandík, Ing. Plánička a Ing. Zima. Dodatečně se přihlásil p. Zdvořáček, Ing. Pešout, p. Ekrt, Ing. Jeřábek, p. Fůs a Ing. Vrba.

Po skončení společného jednání výborů ČKAIT a ČSSI pokračoval připravený program. Měli jsme možnost prohlídky části zámeckých prostor (běžně veřejnosti nepřístupných) a Lobkowiczkého zámeckého vinařství v zámeckém podzemí. Zde jsou viditelné původní středověké zdi opevnění hradu včetně obranných věží, které byly zámkem obestavěny, ale mezi novou a původní stavbou v podzemí byl ponechán dostatečný prostor, tvořící spojovací chodbu.