Mgr. Jakub Oliva

  • Mateřský jazyk cizinců a pracovní smlouva

    Při současné situaci na trhu práce se v praxi velmi často setkáváme s případy, kdy zaměstnanci neovládají český jazyk, a nejsou tak objektivně schopni porozumět textu uzavírané ryze české pracovní smlouvy. S cizinci je vhodné uzavírat smlouvy ve dvou jazykových mutacích, a to česky a v jazyce, kterému zaměstnanec prokazatelně rozumí, v opačném případě mohou být ustanovení v této smlouvě neplatná.