Jaký je názor členů na činnost ČKAIT?

Dotazníkový průzkum, v němž bylo obesláno 19 683 a odpovědělo 2844 autorizovaných osob, ukázal, že většina z respondentů sleduje dění v Komoře a svou profesní organizaci vnímá pozitivně. Nejčastějším vzkazem pak bylo volání po zpřístupnění norem, vzniku specializovaných časopisů pro jednotlivé profese a poučení se z chyb kolegů, případně přísnější postup orgánů ČKAIT a častěji využívat možnost odejmutí autorizace.

Většina z vás zaregistrovala ve druhém pololetí roku 2019 elektronický dotazník, který měl za cíl získat pro naši Komoru širokou zpětnou vazbu od co největšího počtu autorizovaných osob. Do této aktivity se zapojily skoro všechny severní oblasti v republice, což je nejlépe patrné z přehledné mapy. Do dotazníkového průzkumu se zapojilo 14,5 % autorizovaných osob oslovených osmi oblastními kancelářemi, konkrétně se jednalo o členy oblastí Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň a Praha.

Když jsme v naší olomoucké oblasti připravovali otázky, snažili jsme se, aby vám odpovědi nezabraly více než několik minut. I proto nelze na tuto anketu pohlížet jako na sociologický průzkum, ze kterého by bylo možné dělat detailní závěry a statisticky je vyhodnocovat. Šlo nám opravdu „jen“ o to, dozvědět se více o vašich požadavcích a potřebách, o tom, jak Komoru a její aktivity vnímáte a co byste chtěli změnit. Nepouštěli jsme se do složitějších otázek, ale hledali témata, která lze pokud možno jednoduše popsat nebo vyhodnotit. Přesto pro některé z vás otázky nebyly zcela jednoznačné a občas jste nevěděli, jak odpovědět. Těm, co nebyli plně spokojeni, se tímto omlouváme a věříme, že příště se nám podaří obdobnou anketu připravit o něco lépe. I přesto má průzkum svoji cenu, a to zejména z toho důvodu, že velká část z vás využila této možnosti a velmi otevřeně nám sdělila, jaký je její osobní názor na Komoru a její činnost. Je pravda, že odpovědi byly velmi rozličné (od tvrdé kritiky až po chválu), ale to je právě to, co jsme chtěli získat.

Při přípravě ankety jsme odhadovali, že vzhledem k tomu, že je dotazník krátký a odpovídající může sedět v klidu své kanceláře, bude účast tak dvakrát větší než na valných hromadách. To se sice nepodařilo, ale i tak odpovědělo více členů než obvykle jezdí na valné hromady. Z toho je patrné, že pasivní členové se „probudí“ až ve chvílích, kdy jim „teče do bot“ nebo se hroutí fungující model. Na druhou stranu lze z této úvahy vyvodit, že Komora je funkční a autorizované osoby ji nepotřebují měnit. Zůstat však pasivní a nesnažit se o změnu k lepšímu by byla jistě chyba, kterou lze vyčíst nejen z vyhodnocených dat, ale i z vašich připomínek a námětů.

V tomto článku se nechci pouštět do hodnocení získaných dat, protože většina z vás již svůj názor sdělila, za což ještě jednou děkuji. Ti, ke kterým se dotazník nedostal, si mohou sami odpovědět na položené dotazy a současně si udělat srovnání, do jaké části koláčového grafu nebo sloupečku jejich názor zapadne. Pokud budete mít po přečtení tohoto článku potřebu sdělit mi svůj názor či připomínku, budu rád a určitě takové sdělení proberu i s kolegy. V naší olomoucké oblasti jsme dotazník spustili již v květnu 2019 a desítky vašich reakcí jsme pak následně probírali na zasedáních oblastního výboru. Jelikož jsme cítili, že to není ztráta času, ale zajímavý zdroj informací, nabídli jsme totéž připravit i dalším oblastem. Dovolte mi při této příležitosti ještě jednou poděkovat i našemu kolegovi z výboru Ing. Michalu Majerovi, který si značnou část přípravy i vyhodnocení vzal pod „svá křídla“ a vy si nyní můžete srovnat, jak se vaše nebo většinové oblastní názory kryjí nebo naopak odlišují od ostatních.

Podle mého názoru je zcela markantní, že v drtivé většině se na problematiku Komory a její chod díváme napříč naší republikou shodně a trápí nás stejné věci.

Poměrně vysoký počet respondentů nabídl konkrétní spolupráci: 551 osob by bylo ochotno pomoci s náměty na CŽV a exkurze, 319 by se zapojilo do práce ve výboru oblasti a orgánech Komory a 368 osob by bylo ochotno spolupracovat při přípravě zákonů a vyhlášek.

 

Co nám respondenti nejčastěji vzkazovali?

A co by naopak respondenti od Komory očekávali? V dotaznících se objevilo 550 vzkazů. Zde je seznam těch nejčastějších požadavků:

  • Zpřístupnit normy.
  • Specializované profese nemusejí mít zájem o časopis Stavebnictví a chtějí místo něj jiný časopis odpovídající jejich odbornosti.
  • Uspořádat akce, kde se bude poukazovat na chyby AO a nesprávná řešení – poučení se z chyb.
  • Více se volá i po „přísnější Komoře“ a odebírání razítek.
  • Občas připomínat Profesis (a co je nového) a jak se do systému přihlásit. Nestačí napsat, že heslo jste před léty obdrželi e-mailem (je možnost obnovit heslo online).
  • Organizovat diskusní fóra (workshopy) k různým tématům a nechat tam hovořit jak odborníky, tak AO mezi sebou.
  • ČKAIT se musí více vlomit do přípravy zákonů.
  • Snažit se o společné semináře (fóra) mezi projektanty, stavebními úřady a dotčenými orgány státní správy.

Jelikož jsme se snažili připravit stručný dotazník, nechci se ani teď rozepisovat a psát esej o tom, co z toho vyplývá, co je třeba změnit nebo raději neopakovat. Jen na závěr uvedu, že pro příští pololetí už budeme mít u nás na oblasti trochu jiné semináře a závěrečné výsledky jsme předali všem oblastem a probírali je i na celorepublikovém setkání oblastí v Praze.

A nyní už tedy předkládám to, co jsme od vás (resp. od těch 14,45 % aktivnějších) získali. Přejeme zajímavé „zkouknutí“ dat.

 

Výsledky celého dotazníku jsou ke stažení na stránkách ČKAIT.

 

Sledujete dění v ČKAIT?

Jak vnímáte ČKAIT?

Využil(a) jste za poslední 3 roky nějakou nabídku služeb ČKAIT?

Používáte www.profesis.cz jako zdroj informací?

Jak jste spokojen(a) se službami ČKAIT – školení pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání?

Jak jste spokojen(a) se službami ČKAIT – pojištění autorizovaných osob?

Jak jste spokojen(a) se službami ČKAIT – právní poradna?