Ediční rada ČKAIT v roce 2019

Knižní a elektronické výstupy Střediska vzdělávání a informací ČKAIT a Informačního centra ČKAIT projednává a schvaluje Ediční rada ČKAIT. V roce 2019 bylo vydáno celkem osm tištěných publikací a sedm elektronických pomůcek.

O vydávaných knižních publikacích a tištěných materiálech, které jsou k dispozici v ČKAIT, jsou autorizované osoby pravidelně informovány na webu Komory, Informačního centra ČKAIT, v časopisech Zprávy a informace ČKAIT a Stavebnictví. Středisko vzdělávání a informací ČKAIT (SVI ČKAIT) a Informační centrum ČKAIT, s.r.o., (IC ČKAIT) rozesílá navíc avíza o nových titulech na dostupné e-mailové adresy AO.

Ediční plán ČKAIT je minimálně dvakrát ročně prodiskutováván na Ediční radě ČKAIT. Jarní zasedání proběhlo v květnu 2019, podzimní v listopadu 2019. Další pravidelné zasedání ER se uskuteční v květnu 2020 s cílem podchytit případná doporučení účastníků Shromáždění delegátů ČKAIT z března 2020.

Zájemci o činnost v ER jsou vítáni. Platí proto trvalá výzva pro všechny členy ČKAIT o možnosti zapojení se do společné práce. V ediční radě zasedají v počtu deseti členů odborníci navržení v minulosti z oblastních kanceláří ČKAIT.

Podle avizovaného zájmu členské základny se diskutuje, které z elektronických výstupů systému PROFESIS budou vydány i knižně a v jakém počtu. Některé materiály – určené i pro širokou odbornou veřejnost – vydává IC ČKAIT a některé – určené přímo pro AO – vydává ev. SVI ČKAIT.

ČKAIT prostřednictvím IC ČKAIT vydává také reprezentativní tituly jako jsou například Stavební kniha a Inženýrské stavby.

Připomínáme, že jsou členské základně poskytovány, mimo výstupy Ediční rady, elektronické pomůcky v systému PROFESIS (www.profesis.cz), časopis Zprávy a informace ČKAIT, časopis Stavebnictví a elektronický magazín ESB – Energeticky soběstačné budovy.