Konference STATIKA STAVEB Plzeň se koná 2. dubna 2020

Cílem konference je výměna poznatků se zaměřením na betonové a zděné konstrukce a objekty, poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace nosných konstrukcí.

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2020 budou betonové a zděné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z těchto a případně dalších oborů statiky staveb. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

Kdy: 2. dubna 2020

Kde: Konference v hotelu Parkhotel v Plzni

Základní témata:

  • Stav navrhování a zatížení konstrukcí v kontextu současných norem a připra­vovaných změn eurokódů po roce 2020
  • Posuzování existujících zděných a betonových konstrukcí
  • Statický návrh, úpravy a průzkumy betonových konstrukcí
  • Prefabrikované železobetonové konstrukce
  • Navrhování a rekonstrukce zděných konstrukcí a objektů

Přípravu konference zajišťuje ČKAIT, oblast Plzeň, ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT, s.r.o., a aktivem Statika ČKAIT. Podrobnější údaje o konferenci budou zveřejněny na stránkách ČKAIT. Kontaktní e-mail na přípravný výbor konference: plzen@ckait.cz