Ing. Eva Janoušková

  • Jak se Kraj Vysočina připravuje na BIM

    Přinášíme pohled Kraje Vysočina na procesy BIM ve stavebnictví – tedy názor druhé strany stavebníka a zadavatele. Proč Kraj Vysočina? Jeho krajský úřad je mezi prvními, kteří se problematikou BIM začali zabývat systémově. Zatím se zaměřuje na vzdělávání a implementaci metody BIM jak při pořizování nových staveb, změnách dokončených staveb, tak při evidenci a správě majetku. Na realizaci některých projektů buď získal, nebo se snaží získat prostředky z Evropské unie.