Zpráva z exkurze do laserového centra v Dolních Břežanech

Investorem stavby laserového centra ELI Beamlines je Fyzikální ústav Akademie věd ČR, projektantem stavby je britská společnost Bogle Architects. (foto: Wikimedia Commons, Martin2035).
Investorem stavby laserového centra ELI Beamlines je Fyzikální ústav Akademie věd ČR, projektantem stavby je britská společnost Bogle Architects. (foto: Wikimedia Commons, Martin2035).

Jednání aktivu Městského inženýrství, které proběhlo 31. října 2019 v odpoledních hodinách v zasedací místnosti historického renesančního zámečku v Dolních Břežanech, předcházela dopolední odborná exkurze do laserového centra ELI Beamlines (Extreme Light Infrastructure).

Na přání účastníků z řad členů ČKAIT jsme se zaměřili především na stavbu budovy pro laserovou techniku. Na začátku exkurze nás pracovníci ELI pan Roman Vích a architekt Ing. arch. Tomáš ­Valent, CSc., seznámili s historií budování centra. Pro umístění stavby byla vybrána brownfieldová plocha právě v Dolních Břežanech cca 5 km na západ od Prahy. Centrum bylo otevřeno v září 2015 a do plného provozu uvedeno v roce 2018.

Světový výzkum kousek od Prahy

Centrum je určeno pro vybrané projekty mezinárodního výzkumu vyspělých technologií. Je součástí širších plánů výzkumné iniciativy Evropské unie (ESFRI – Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury). Na jeho budování se podílelo 40 výzkumných institucí ze 13 států. Centrum je zaměřeno na nové technologie laserových systémů, které umožňují využívání vysokovýkonných laserů v průmyslu, ale také aplikace ultraintenzivních laserů v oblasti vědy a výzkumu, především v oblasti fyziky a materiálových věd, v biomedicíně, laboratorní astrofyzice a dalších oborech. Výsledky výzkumných i aplikačních projektů budou využitelné v lékařské diagnostice, v konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů a v dalších oborech. V současné době se zde provádí základní výzkum v experimentálních laboratořích, kde se vědci zabývají extrémními fyzikálními jevy, například simulováním děje uvnitř hvězd, a bádají o prostředí uvnitř obřích planet. Dále zde bude zkoumán vývoj kvalitních a levných protonových zdrojů k léčbě zhoubných nádorů, odborníci zde budou moci analyzovat vnitřní stavbu živých buněk a pracovat na dalších potřebných experimentech.

Pro špičkovou činnost i mezinárodního charakteru bude k dispozici také nejvýkonnější laser na světě. V areálu ELI jsou dnes dohotoveny budovy laserového centra, multifunkční administrativní budova a laboratoře. Při exkurzi jsme se zaměřili na budovu s laserovými a experimentálními halami. Ta má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. U hlavní laserové haly se stěnami a stropy o tloušťce až 1600 mm, jejíž podzemní část tvoří tuhou krabici o rozměrech 110 x 60 m, se nacházejí strojovny vzduchotechniky a experimentální místnosti, z nichž jsme si mohli některé prohlédnout. Nadzemní část o rozměrech 80 x 48 m pak obsahuje laboratoře a další experimentální místnosti. Do vlastních laserových prostorů je možný náhled z vybudované prohlídkové chodby, kde jsou umístěny i velmi zajímavé informace a modely laserů.

Kulturní památka slouží jako hotel

Po odpoledním jednání komise připravila ředitelka zámeckého komplexu paní Ing. Martina Veselá zajímavou prohlídku historického renesančního zámku v Dolních Břežanech, který byl v letech 2016–2018 včetně přilehlé kaple sv. Maří Magdaleny rekonstruován podle návrhu Ing. arch. Barbory Škorpilové ve spolupráci s Ing. arch. Oldřichem Hájkem. Revitalizovány byly i okolní plochy a původní park zámku. Majitelem je Pražské arcibiskupství, jemuž před znárodněním objekt patřil. Zámek i celý areál byl velmi zdevastován dřívějšími uživateli (zemědělství, později armáda). V současnosti je objekt kulturní památkou ČR a celý komplex slouží jako čtyřhvězdičkový hotel Chateau Clara Futura. Velmi zajímavou úpravou je zastřešení bývalého zámeckého nádvoří. Autoři je vyřešili střechou ze subtilní prosklené konstrukce. Tak vzniklo centrální velmi atraktivní prosvětlené místo, kde se nachází společenský prostor, kavárna s recepcí a nástupní prostory k restauraci a hotelové ubytovací části. Celé atrium obkružují otevřené ochozy, z nichž lze vstoupit do pokojů hostů. Zajímavou konstrukcí v atriu je prosklený panoramatický výtah spojující jednotlivá patra budovy. Hotel má 40 pokojů a apartmánů různých cenových relací, velmi moderně vybavených, a přitom korespondujících s historickou stavbou hotelu.

Kaple Maří Magdaleny, která přiléhá k zámku, byla léta před sametovou revolucí devastována a zanedbávána. V roce 2001 pracovníci správy majetku a stavebního odboru Arcibiskupství pražského zajistili nezbytné sanační práce a umožnili otevření kaple k bohoslužebným účelům. Současně s rekonstrukcí zámku v letech 2016–2018 prošla i ona komplexní, velmi zdařilou rekonstrukcí.

Výjezdní zasedání splnilo svůj účel, probrala se řada úkolů, připravených profesním aktivem, a navíc si účastníci odnesli krásné zážitky.

Doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.
Ing. Radka Bürgermeisterová, Ph.D.