Soutěž PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014–2016

Vyhlášení výsledků IX. ročníku soutěžní přehlídky prestižních staveb jižních Čech PRESTA 2014–2016 proběhlo na slavnostním večeru stavbařů 20. dubna 2017 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Vyhlašovatelé, kterými jsou Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Jihočeským krajem, se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu.

V průběhu všech ročníků se do soutěže přihlásilo 558 staveb. Letos porota složená z jedenácti zástupců vyhlašovatelů hodnotila 45 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií, v nichž bylo uděleno šest hlavních titulů PRESTA – prestižní stavba jižních Čech 2014–2016. Další vybrané hodnocené stavby získaly čestná uznání a zvláštní ocenění. Byly také uděleny Ceny vyhlašovatelů a Cena časopisu Stavebnictví. Hejtman Jihočeského kraje udělil Cenu INSPIRA 2014–2016. Soutěžní přehlídka jihočeských staveb je orientována na ucelený pohled na stavby, na zvládnutí požadavků jak investorského záměru, tak projektového řešení a v neposlední řadě se zaměřuje na kvalitu provedených prací realizované stavby.

Titul PRESTA Vodohospodářské a ekologické stavby

 • Rekonstrukce jezu Čejna, Jarošov nad Nežárkou, řeka Nežárka ř. km 55,229

  Projektant: Povodí Vltavy, s.p., Praha

  Zhotovitel: Metrostav, a.s., Praha

  Stavebník: Povodí Vltavy, s.p., Praha

  Realizace: 06/2014–12/2015

  Investiční náklady: 6,25 mil. Kč

Ocenění za kvalitní rekonstrukci původního dřevo-kamenného jezu, která je provedena tak, že dílo plní náročné technické funkce a současně zachovává původní charakter lokality. Rekonstruovaný jez nadále umožňuje využití spádu toku v malé vodní elektrárně a nově vybudováním rybího přechodu umožňuje i přirozenou migraci ryb.

Titul PRESTA a Cena INSPIRA Občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce

 • Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

  Projektant: Projektový atelier pro architek­turu a pozemní stavby, s.r.o.; IKP Consulting Engineers, s.r.o.; Masák a Partner, s.r.o.; Metroprojekt Praha, a.s.; A-Studio

  Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o., Třebíč; VIDOX Č. Krumlov; POHL CZ, a.s., Roztoky

  Stavebník: město Český Krumlov

  Realizace: 02/2011–10/2015

  Investiční náklady: 165 mil. Kč bez DPH

Ocenění za úspěšnou rehabilitaci prostorů historických objektů pro výstavní a muzeální expozice. Architektonické pojetí rekonstrukce přináší novátorské a velkorysé pojetí a je plně v souladu s náročnou koncepcí památkové péče. Zvolené řešení odhalilo dříve ukryté jedinečné prostory a zpřístupnilo je návštěvníkům. Řemeslné a materiálové řešení vychází z původní historické koncepce a současně důmyslně využívá původní stavební materiály.

Titul PRESTA Občanské a průmyslové stavby – novostavba

 • Lesy ČR – administrativní budova krajského ředitelství, České Budějovice

  Projektant: BREAK POINT, spol. s r.o., Praha

  Zhotovitel: EDIKT, a.s., České Budějovice

  Stavebník: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

  Realizace: 02/2014–02/2015

  Investiční náklady: 26,5 mil. Kč bez DPH

Ocenění za celkový velmi dobrý a silný dojem, míru uměřenosti a tím i jistou výjimečnost budovy. Architektonicko-stavební řešení, použité materiály a stavební detaily jsou velmi zdařilé a působivé. Vnitřní dispozici vévodí centrální prosklená hala přes dvě podlaží, která se propisuje i do průčelí administrativního objektu. Použití dřeva celou architekturu objektu obohacuje a zvýrazňuje pozitivní účinek na uživatele a návštěvníky.

Titul PRESTA Rodinné domy a bytové stavby – novostavba

 • Rezidence U ­Kapličky, České Budějovice

  Projektanti: Ing. arch. Kamil Gasseldorfer, Ing. arch. Dagmara Polcarová, Ing. arch. Jiří Brůha, A+U DESIGN, s.r.o., České Budějovice

  Zhotovitel: HINTON, a.s., Praha,

  Stavebník: Rezidence u kapličky, s.r.o., České Budějovice

  Realizace: 05/2015–01/2017

  Investiční náklady: 210 mil. Kč bez DPH

Ocenění za vytvoření architektonicky zdařilého bytového komplexu s funkční a nadstandardní vybaveností. Dominantní část obytného komplexu tvoří gradující kruhové nároží ulic. V podzemním a polozapuštěném podlaží se nacházejí technická vybavenost objektu a garážová stání. V přízemí domu je parter bytového objektu doplněn o komerční prostory včetně lékařské ordinace. V nadzemních podlažích je realizováno celkem 92 nadstandardně řešených bytových jednotek s příslušenstvím.

Titul PRESTA Dopravní a ostatní inženýrské stavby

 • Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice

  Projektant: Ing. František Stráský – Atelier SIS, České Budějovice

  Hlavní inženýr projektu: Ing. Martina Stráská-Opelková

  Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Pozemní stavby JIH, České Budějovice

  Stavebník: Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice

  Realizace: 2015–2016

  Investiční náklady: cca 14 mil. Kč bez DPH

Ocenění za atypické dopravní řešení, které do jednoho funkčního celku okružní křižovatky zakomponovalo také točnu konečné a nástupní zastávky městské hromadné dopravy včetně komunikace pro pěší. Řešení se muselo vypořádat s omezenou plochou a současně muselo respektovat a zachovat níže položené zahrady. Toho bylo docíleno vybudováním opěrných gabionových zdí za použití přírodních materiálů.

Titul PRESTA Veřejná prostranství a stavby pro volnočasové aktivity

 • Obnova ­sportovně rekreačního areálu pod stadionem Míru v Táboře

  Projektant: Ing. arch. Zdeněk Šimeček, Atelier architektury, Tábor

  Zhotovitel: DAICH, spol. s r.o., Tábor

  Stavebník: město Tábor

  Realizace: 2 etapy, začátek podzim 2014, konec jaro 2016

  Investiční náklady: cca 40 mil. Kč bez DPH

Ocenění za komplexní obnovu a rozšíření zcela zchátralého areálu bývalé Sokolské plovárny a dále za kvalitní provedení souvisejícího technického zázemí a řešení sadových a zahradnických úprav při zachování stávajícího přírodního charakteru území umístěného ve velice cenné atraktivní lokalitě nádrže Jordán, uprostřed města se zcela novým bezbariérovým komunikačním napojením pro pěší, cyklisty i automobily.