Konference, webináře a semináře v listopadu a prosinci 2023

Vybíráme nejzajímavější vzdělávací akce, které se konají v listopadu  a prosinci 2023. Většina z nich je přístupná online. Tato forma je stále populárnější, neboť přihlášení účastníci se často mohou podívat na záznam i s určitým časovým zpožděním. Více informací najdete v kalendáři akcí na www.ckait.cz.

Listopad 2023

Odstraňování staveb a dodatečné povolení

webinář

 • Anotace: Objasnění a vysvětlení základních principů a procesu odstraňování staveb z moci úřední, zejména nepovolené stavby a možnosti jejího dodatečného povolení.
 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 13. 11. 2023 od 9:30 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Ostrava

Sklo ve stavebnictví – TS 03

webinář a seminář

 • Anotace: Představení a vysvětlení požadavků Technického standardu ČKAIT č. 3 - Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – Část 1: Obecné zásady návrhu, účinného od 1. 7. 2022.
 • Přednášející: Ing. Ondřej Franek, Ing. Jan Klečka
 • Termín: 13. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Lehké obvodové pláště a příčky

webinář a seminář

 • Anotace: Druhy, funkční požadavky, prvky LOPu, konstrukce představěných a vestavěných obvodových plášťů,
 • dělení příček a požadavky na jejich vlastnosti, poruchy příček, příčky z akustického hlediska atd.
 • Přednášející: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
 • Termín: 15. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Stavební zákon v praxi 

seminář

 • Anotace: Základní přehled platného stavebního zákona se zaměřením na aplikaci zákona v praxi.
 • Přednášející: Ing. František Konečný, Ph.D.; Ing. arch. Petr Hornát
 • Termín: 16. 11. 2023 od 13 hod.
 • Místo konání: Aula SPŠ stavební, ČB
 • Pořádá: OK ČKAIT České Budějovice

HL, systémová řešení odtoků pro ploché střechy

seminář

 • Anotace: Systémová řešení odtoků pro ploché střechy, terasy, balkony, atikové odtoky; těsnicí manžety pro utěsnění spodní stavby, odtokové systémy.
 • Přednášející: Ing. Jaroslav Maňas, Tom Zelený
 • Termín: 16. 11. 2023 od 13 hod.
 • Místo konání: bude upřesněno
 • Pořádá: OK ČKAIT Zlín

Navrhování zděných staveb 2. část

webinář a seminář

 • Anotace: Jak navrhovat zděné stavby dnes a v podmínkách 2. generace eurokódů. Část 2 - legislativní a obsahové požadavky, poznatky z konference Statika staveb Plzeň 2023 a detaily.
 • Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng
 • Termín: 16. 11. 2023 od 14:30 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Nový stavební zákon

webinář

 • Anotace: Praktické vysvětlení otázek spojených s účinností nového stavebního zákona, kategorizací staveb, soustavy stavebních úřadů, stavebního práva hmotného (požadavky na výstavbu), digitalizace stavební agendy atd.
 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 20. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví

webinář a seminář

 • Anotace: Využívání tenkostěnného ocelového profilu jako konstrukčního řešení budov.
 • Přednášející: Ing. Martin Horáček; Ph.D. Ing. Ján Šivec; Bc. Jakub Vyšehradský; Ing. Petr Kolář
 • Termín: 20. 11. 2023 od 14:30 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Jaké nové povinnosti ukládá novela zákoníku práce a jaké výhody přináší? 

webinář a seminář

 • Anotace: Novinky zákoníku práce – již dnes platné změny a co nás čeká; úpravy prac. smluv; „dohodáři“ a dovolená; hrazení nákladů zaměstnanců na „home-office“; elektronizace doručování pracovněprávních dokumentů.
 • Přednášející: Mgr. Kristýna Hájková, Mgr. Jan Buřil
 • Termín: 21. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu 2023

konference

 • Anotace: Nové technologie v památkové péči – problematika instalací nových technologií a výrobků v historických budovách, resp. v památkových územích našich sídel.
 • Přednášející: viz program
 • Termín: 22. 11. 2023 od 9 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál Krajské knihovny Vysočiny
 • Pořádá: OK ČKAIT Jihlava

Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ

webinář a seminář

 • Anotace: Požadavky na BOZP, PO a VTZ z pohledu stávajícího a nového SZ a změnového zákona včetně požadavků na kvalifikaci účastníků výstavby.
 • Přednášející: Ing. Jindřich Pater
 • Termín: 22. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Vzduchotěsnost obálky NZEB a nové předpisy

webinář a seminář

 • Anotace: Technologie nZEB (budovy s téměř nulovou spotřebou energie) vyžaduje bezvýhradně těsnou obálku větraného prostoru. Členské státy EU mají legislativně ukotvené požadavky na těsnost budov a metodiky jejího stanovení.
 • Přednášející: Mgr. Stanislav Paleček
 • Termín: 23. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Specifická, systémová řešení PCI v oblastech obkladů, dlažeb a ETICS

seminář

 • Anotace: Podrobné informace o specifických systémových řešeních PCI v oblastech obkladů, dlažeb a ETICS.
 • Přednášející: Mgr. Jiří Půlpytel, Petr Obraz
 • Termín: 23. 11. 2023 od 8:30 hod.
 • Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary
 • Pořádá: OK ČKAIT Karlovy Vary

Bezvýkopová technologie pokládky trubních systémů

seminář

 • Anotace: Moderní technologie, postupy a materiály používané při návrhu a bezvýkopové realizaci potrubních sítí.
 • Přednášející: Ing. Jana Jálová, Ing. Jaroslav Jál
 • Termín: 23. 11. 2023 od 13 hod.
 • Místo konání: bude upřesněno
 • Pořádá: OK ČKAIT Zlín

Nový stavební zákon 

webinář

 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 27. 11. 2023 od 9:30 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Brno

Rekonstrukce železnice v Ázerbájdžánu

webinář a seminář

 • Anotace: Zkušenosti z projektu rekonstrukce železniční tratě Baku-Böyük Kəsik (státní hranice s Gruzií), na které se podíleli čeští i slovenští odborníci.
 • Přednášející: Ing. Michal Šmalo, PhD.
 • Termín: 27. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Znalecké posudky ve stavebnictví a nové znalecké právo

webinář a seminář

 • Anotace: Znalecké posudky v občanskoprávních sporech, význam znaleckých posudků ve stavebnictví, použití znaleckých posudků v řízení před soudem, nová úprava znaleckého práva atd.
 • Přednášející: Dr. Josef Černohlávek
 • Termín: 28. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Skladovací haly z pohledu požární bezpečnosti staveb

webinář a seminář

 • Anotace: Návrh požárně bezpečnostního řešení skladů a na seznámení s častými příčinami vzniku požáru.
 • Přednášející: Ing. Josef Král; Mgr. Radek Kislinger
 • Termín: 29. 11. 2023 od 9 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT a PA PBS

Nový stavební zákon

webinář a seminář

 • Anotace: Seznámení se změnami ve stavebním zákoně.
 • Přednášející: Mgr. Marcela Válková
 • Termín: 29. 11. 2023 od 13 hod.
 • Místo konání: přednášková místnost OK ČKAIT Liberec a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Liberec

Jak připravit stavby na připojení k optické síti

webinář a seminář

 • Anotace: Základní legislativní požadavky, technická řešení a doporučení, jak budovat vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací.
 • Přednášející: Ing. Martin Sudík
 • Termín: 30. 11. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Prosinec 2023

Občanský zákoník s vazbou na výstavbu

webinář

 • Anotace: Pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu.
 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 4. 12. 2023 od 9:30 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Ústí nad Labem

Skutečný leadership 

webinář

 •  Anotace: Vedení týmu, osobní rozvoj, výkonnost a další.
 • Přednášející: RNDr. Eva Weberová, ACC (ICF)
 • Termín: 5. 12. 2023 od 9 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: OK ČKAIT Plzeň

 Tepelná čerpadla pro vytápění – zkušenosti návrhu, realizace a provozu

webinář a seminář

 • Anotace: Zkušenosti z návrhu, instalace a následného provozování s upozorněním na úskalí, která tepelná čerpadla představují vč. reálných nákladů na jejich provoz.
 • Přednášející: Ing. Jiří Petlach st., Ing. Richard Beber, Ing. Ondřej Kaňka
 • Termín: 5. 12. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Poruchy střech 

webinář a seminář

 • Anotace: Zkušenosti a praxe z odborné činnosti Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky, zaměřená na odborné řemeslné posudky.
 • Přednášející: Ivan Dvořák, Jiří Doležal, Vladislav Kučera, Roman Kučera, Ing. Luboš Káně, Ing. Karel Stýblo, Ing. Martin Link
 • Termín: 6. 12. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Praktické zkušenosti TDS při kontrole staveb

webinář a seminář

 • Anotace: Poznatky získané při provádění kontrolní činnosti během realizace staveb a praktické zkušenosti TDS stavebníka s doplněním ukázek nejčastějších vad.
 • Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec
 • Termín: 7. 12. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: OK ČKAIT Praha

Nový stavební zákon

webinář

 • Anotace: Aktuální základní přehled nového stavebního zákona ve znění schválených novel (včetně věcné novely č. 152/2023 Sb.).
 • Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová
 • Termín: 11. 12. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Vliv vegetace na budovy

webinář a seminář

 • Anotace: Faktory ovlivňující růst stromů, vzdálenost dřevin od vnějších konstrukcí, vysychání a smršťování základového podloží, ozeleněné opěrné stěny a jejich stabilita, vývoj a typologie zelených fasád a další.
 • Přednášející: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
 • Termín: 14. 12. 2023 od 14 hod.
 • Místo konání: přednáškový sál ČKAIT a online
 • Pořádá: SVI ČKAIT

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.