První návrh vyhlášky o dokumentaci staveb prošel odbornou diskuzí ČKAIT

ČKAIT měla možnost na začátku října zpracovat připomínky k návrhu nové vyhlášky o dokumentaci staveb. Její návrh byl na MMR odeslán v pondělí 16. října 2023. Ministerstvem zaslaný obsah vyhlášky pro stavební povolení je podstatně jednodušší než za současné praxe.

Z MMR jsme obdrželi dvě části návrhu textu vyhlášky, a to pro povolení stavbypro povolení souboru staveb. Předkládaný text byl sestaven jako základ pro tvorbu vyhlášky. Obsahoval zjednodušený rozsah dokumentace, který odpovídal přibližně současnému rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí.

Oslovení členové naší Komory a jejího vedení obecně dlouhodobě s výrazným zjednodušením dokumentace nesouhlasí. Komora proto navrhuje, aby byl zachován současný princip, členění a obsah dokumentace. A to zejména proto, aby bylo možné dostatečně plnit základní požadavky na stavby určené v novém stavebním zákoně a technicky stavbu popsat, vykreslit a vyřešit v takovém rozsahu, aby byla projednatelná s dotčenými orgány a následně mohla získat stavební povolení.

Při sestavení konečné varianty připomínek vycházeli členové Legislativní komise a aktivu Pozemních staveb z návrhů zaslaných autorizovanými osobami ČKAIT. Komorový návrh obsahu vyhlášky o dokumentaci staveb vychází z původního textu připraveného Ministerstvem pro místní rozvoj, ale upravuje a doplňuje jeho tradiční členění obvyklé u dosud platné vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., a to následovně:

A – Základní údaje o stavbě jsou nyní nazvány průvodní list.

B – Zahrnuje souhrnnou technickou zprávu s obvyklým poměrně rozsáhlým popisem řešení stavby.

C – Obsahuje celkem čtyři typy situací s možností doplnění další situace se speciálním obsahem.

D – Vlastní stavební dokumentace se člení na část D1 – Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů a část D2 - Dokumentace technologických a výrobních zařízení. D1 zachovává čtyři podčásti podle členění původní vyhlášky: D1.1. Architektonické a stavební řešení, D1.2. Základní statické posouzení, D1.3. Požární bezpečnost a D1.4. Technická zařízení. U většiny těchto částí byly doplněny stručné obsahy.

E – Dokladová část.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.