Inženýrské komory se shodly na nutnosti omezit doživotní odpovědnost projektantů

Zástupci sedmi klíčových komor a svazů ze zemí Visegrádské čtyřky se shodli na několika klíčových bodech zásadních pro výkon inženýrských a technických profesí ve stavebnictví. Jejich každoroční 29. setkání proběhlo 5. – 7. října v Bratislavě i za účasti pana Klause Thürriedla, předsedy Evropské rady inženýrských komor.

Pod jeho patronátem se konala celodenní diskuse zaměřená na stávající i budoucí výstavbu sítě dálnic a rychlostních komunikací v zemích Visegrádské čtyřky. Zástupci komor i svazů z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska se vzájemně informovali o úskalích, výzvách i možnostech, které zkvalitňování dopravní infrastruktury přináší. Diskutovány byly rovněž legislativní podmínky přípravy, realizace i správy dopravních liniových staveb.

Na závěr třídenního setkání delegace přijaly desetibodové usnesení, které se minimálně v polovině bodů shoduje s prioritami ČKAIT i Českého svazu stavebních inženýrů. K nejdůležitějším patří snaha o omezení trestněprávní odpovědnosti projektantů (autorizovaných osob) za provedené stavby, a to ze statutu „doživotní“ na maximálně 10 let od dokončení stavebního díla a jeho uvedení do provozu. Tento názor s odkazem na praxi v řadě zemí západní Evropy podpořil i Klaus Thürriedl.

„Soustavně budu v této souvislosti poukazovat na absurdní případ Trojské lávky, za jejíž zhroucení byl za zcela nedůstojných podmínek veřejně lynčován její autor, jeden z nejlepších tvůrců mostních konstrukcí, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. Sice ji na začátku 80. let minulého století vyprojektoval, ale v následujících 30 letech před jejím zhroucením v roce 2017 s ním nebyla konzultována údržba ani žádná z provedených stavebně-technických úprav,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Delegáti se shodli rovněž na snaze eliminovat nezřídka obstrukční praktiky neúspěšných uchazečů o veřejné zakázky. Řešením je, aby zadavatelé kvalitněji definovali odborný předmět zakázky, a to včetně dobře zpracovaných výkazů výměr a v průběhu celé zakázky zpřesňovaných rozpočtů pro určení její předpokládané hodnoty. Případně lze také stanovit, aby podaná námitka neúspěšného účastníka za určitých podmínek neměla odkladný účinek a nebránila uzavření zakázky.

Celý text deklarace „velké“ V4 je k dispozici na www.ckait.cz.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.