Inženýrský den ČKAIT 2023 – Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona

Současně probíhající rekodifikace stavebního práva je s technickou normalizací a s technickými normami spojena. Nový stavební zákon pracuje s novými termíny jako určená norma, sponzorovaná norma. Vzhledem k zásadním změnám je tomuto tématu věnován Inženýrský den ČKAIT.

Ke změnách dochází i na evropské úrovni. Připravuje se nová generace evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, vznikají nové skupiny norem pro navrhování staveb metodou BIM, pro udržitelnost staveb, pro facility management. Evropská komise připravuje nové nařízení o stavebních výrobcích. Těmto, i některým dalším problémům a otázkám technické normalizace je věnován Inženýrský den ČKAIT 2023.

 • Termín: úterý 28. listopadu 2023, 9:00–14:00 hod., prezence od 8:15 hod.
 • Místo: budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2 (POZOR ZMĚNA:  Z technických důvodů byla akce přesunuta z Brna do Prahy)
 • Moderátor: Konferencí provází Ing. Ladislav Bukovský, předseda Technické komise ČKAIT a předseda OK ČKAIT Praha.

PROGRAM:

 • Úvodní slovo, Ing. Robert Špalek, aut. ing., předseda ČKAIT
 • Postavení technických norem v nových stavebních předpisech, Ing. Žanet Hadžić, Ředitelka Odboru stavebního řádu, MMR ČR
 • Technické normy z hlediska požární bezpečnosti, plk. Ing. Michal Valouch, ředitel odboru prevence, Generální ředitelství HZS ČR
 • Technická normalizace v ČR, Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci s.p.o.
 • Nová generace eurokódů, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., zástupce vedoucího Oddělení spolehlivosti konstrukcí, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
 • Požadavky na informace v projektu podle technických norem pro BIM, Ing. Štěpánka Tomanová, předsedkyně technické normalizační komise, TNK152 Organizace informací o stavbách a BIM; členka odpovídající mezinárodní (ISO) a evropské (CEN) technické komise
 • ČKAIT a technická normalizace, Ing. Ladislav Bukovský, aut. ing., předseda Technické komise ČKAIT; předseda oblasti ČKAIT Praha
 • Technické normy v praxi autorizovaných osob, Ing. Lubomír Keim, CSc., aut. ing., ředitel Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.; zástupce ČKAIT při projednávání připomínkování nového nařízení Evropského parlamentu a komise EU o stavebních výrobcích – CPR; zástupce ČKAIT ve Správní radě České agentury pro standardizaci s.p.o.
 • Diskuse

POZVÁNKA ke stažení.

Více o konferenci najdete na stránkách ckait.cz.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.