Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji

Novostavba rodinného domu Polička získala jeden ze čtyř titulů Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji. (foto: atelier EUROPROJEKTA, s.r.o.)
Novostavba rodinného domu Polička získala jeden ze čtyř titulů Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji. (foto: atelier EUROPROJEKTA, s.r.o.)

Do devátého ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji se přihlásilo 26 staveb. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 18. září 2019. Hlavní ocenění si odnesly čtyři stavby bez určení pořadí: Rodinný dům Polička (viz obrázek), Depozitář pro Východočeské muzeum Ohrazenice (viz titulní strana Z+i), Administrativní budova pro Lesy ČR v Chocni, Výrobní areál WENDELL ELECTRONICS v Lanškrouně.

Soutěž se koná od roku 2004 vždy ve dvouletých cyklech s výjimkou roku 2011, který byl uspořádán navíc mimo tento cyklus. Soutěž vyhlašuje Pardubický kraj pod záštitou hejtmana spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Součástí slavnostního vyhlášení letošního devátého ročníku byla i vernisáž výstavy k 15letému jubileu existence soutěže. Výstavu připravila Východočeská galerie v Pardubicích v Domě u Jonáše na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Výstava bude otevřena až do 17. listopadu 2019.

Přihlášené stavby posuzuje odborná porota složená ze zástupců Pardubického kraje, ČKAIT, SPS v ČR a odborné veřejnosti zejména podle architektonické kvality, začlenění do okolního prostředí, kvality stavebních prací, spokojenosti stavebníka a dalších kritérií jako je originální koncepce, konstrukční řešení, vliv stavby na životní prostředí, úspory energií apod. Hodnocení probíhá dvoukolově. Stavby, které postoupí do druhého kola, navštíví porotci osobně během plánovaných cest po Pardubickém kraji. V posledním ročníku 2019 jsme se nechali inspirovat celostátní stavbou roku – všechny kategorie byly zrušeny a hodnocení probíhalo napříč všemi stavbami. V rámci soutěže jsou udělovány tituly Stavba roku v Pardubickém kraji a dále čestná uznání poroty, od roku 2015 pak cena veřejnosti na základě internetového hlasování na stránkách soutěže. 

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 26 staveb. Je to nejvíce za celou historii soutěže. Po uzávěrce přihlášek proběhlo 3. července 2019 zasedání poroty. Porota prohlédla a zkontrolovala všech 26 došlých přihlášek. Po poradě rozhodla, že v týdnu od 15. do 19. července 2019 navštíví všechny přihlášené stavby. Na svém posledním zasedání 30. července 2019 zhodnotila návštěvy jednotlivých staveb a hlasováním určila, které stavby získají bez určení pořadí titul Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji a které budou oceněny zvláštním uznáním poroty.

 

Čtyři tituly Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji 

Novostavba rodinného domu Polička

Novostavba rodinného domu Polička /Viz/

Ocenění: za excelentní stavebně technické řešení a dokonalé provedení stavby, citlivé umístění v terénu, vyváženost exteriéru a interiéru, uživatelský komfort a vzorovou spolupráci zadavatele, architekta, projektantů a celého realizačního týmu

Projektová dokumentace: Ing. arch. Martin Kareš, Ph.D., MBA; Ing. arch. Robert Rais, Ph.D., MBA – atelier EUROPROJEKTA, s.r.o.

Dodavatel: ORAK – stavební společnost s.r.o., Brno-Žabovřesky

Stavebník: Ladislav Koumar a Zdeňka Koumarová

 

Depozitář pro Východočeské muzeum Ohrazenice (foto: Adam Rujbr Architects, s.r.o.)

Depozitář pro Východočeské muzeum Ohrazenice /Viz/

Ocenění: za inovativní architektonicko-technické řešení tohoto druhu stavby

Projektová dokumentace: Ing. arch. Adam Rujbr; Ing. Michal Surka; Ing. arch. Aleš Chlád – Adam Rujbr Architects, s.r.o., Brno

Dodavatel: VW WACHAL a.s., Kroměříž

Stavebník: Pardubický kraj

 

 

Výstavba nové administrativní budovy – LS Choceň (foto: Lesy ČR, s.p.)

Výstavba nové administrativní budovy – LS Choceň /Viz/

Ocenění: za zdařilý architektonický návrh, použití vhodných materiálů a začlenění do přírodního prostředí

Projektová dokumentace: Ing. arch. Jiří Matyáš; Ing. arch Jana Motyčková – Archiceps, Hradec Králové

Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice – Zelené Předměstí

Stavebník: Lesy ČR, s.p., Nový Hradec Králové

 

Výrobní areál společnosti WENDELL ELECTRONICS, a.s., Lanškroun (foto: ateliér ai5 s.r.o.)

Výrobní areál společnosti WENDELL ELECTRONICS, a.s., Lanškroun /Viz/

Ocenění: za kvalitní architektonický návrh a stavební provedení průmyslové budovy s důrazem na městotvornou funkci průčelí budovy

Projektová dokumentace: Petr Krčál, Daniel Slavík, Přemysl Kokeš, Michal Marek, Zdeněk Číž – ateliér ai5 s.r.o., Praha

Dodavatel: PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

Stavebník: WENDELL ELECTRONICS, a.s., Lanškroun

 

Uznání poroty získalo osm staveb

Šapito – víceúčelová sportovní hala Svitavy

Šapito – víceúčelová sportovní hala Svitavy /Viz/

Ocenění: za originální konstrukční řešení

Projektová dokumentace: ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

Dodavatel: HIKELE – stavební firma spol. s r.o., Svitavy

Stavebník: město Svitavy

 

L’ART multifunkční centrum Lanškroun

L’ART multifunkční centrum Lanškroun / Viz /

Ocenění: za multifunkční a akustické řešení hlavního sálu

Projektová dokumentace: Atelier 90 s.r.o., Brno-Žabovřesky

Dodavatel: OHL ŽS, a.s., Brno-Veveří

Stavebník: město Lanškroun

Více

 

Rekonstrukce jedné poloviny rodinného dvojdomu Chrudim

Rekonstrukce jedné poloviny rodinného dvojdomu Chrudim /Viz/

Ocenění: za citlivou revitalizaci rodinného domu

Projektová dokumentace: Med Pavlík architekti s.r.o., Pardubice

Dodavatel: STATOS s.r.o., Chrudim

Stavebník: soukromá osoba

 

Rodinný dům s barem – Kůlna, Škrovád

Rodinný dům s barem – Kůlna, Škrovád /Viz/

Ocenění: za inovativní přestavbu domu ve specifickém přírodním prostředí

Projektová dokumentace: THER – architektonický atelier, Chrudim

Dodavatel: Vertikal Chrudim spol. s r.o.

Stavebník: Tomáš Velendorf, Slatiňany

 

Revitalizace centra městské památkové zóny, park u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Orlicí

Revitalizace centra městské památkové zóny, park u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Orlicí /Viz/

Ocenění: za zdařilou revitalizaci bývalého hřbitova na park a za úspěšnou spolupráci obou stavebníků 

Projektová dokumentace: Ing. arch. Tomáš Šantavý, Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, Praha 2

Dodavatel: A.B.V. spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

Stavebník: Římskokatolická farnost a město Ústí nad Orlicí

 

Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy, Nekoř

Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy, Nekoř

/Viz/

Ocenění: za kreativní provedení a umístění moderní stavby ve vesnickém prostoru

Projektová dokumentace: MOLO ARCHITEKTI s.r.o., Praha

Dodavatel: Bursík holding, a.s., Praha

Stavebník: Obecní úřad Nekoř

 

Nový terminál Jana Kašpara – II, Pardubice

Nový terminál Jana Kašpara – II, Pardubice /Viz/

Ocenění: za zdařilé funkční řešení odbavení cestujících

Projektová dokumentace: AGA-Letiště, s.r.o., Praha

Dodavatel: Sdružení – Letiště Jana Kašpara – STRABAG, Chládek a Tintěra

Stavebník: EAST BOHEMA AIRPORT a.s., Pardubice-Popkovice

 

Modernizace sálu zastupitelstva KÚ Pardubice

Modernizace sálu zastupitelstva KÚ Pardubice /Viz/

Ocenění: za zdařilou přeměnu interiéru sálu krajského zastupitelstva

Projektová dokumentace: Ing. Filip Pavliňák, ak. arch. Miloslav Chaloupka – ADAM PRVNÍ spol. s r.o., Pardubice

Dodavatel: MARHOLD a.s., Pardubice-Svítkov

Stavebník: Pardubický kraj

cena veřejnosti stavba pardubickeho kraje

Rekonstrukce budovy pro odbornou výuku a přístavba skleníku SŠ zahradnické a technické Litomyšl získala Cenu veřejnosti na základě internetového hlasování. Viz.

 

Více informací na www.stavbaroku.pardubickykraj.cz