Jubileum - Ing. Josef Mach, první předseda Stavovského soudu, oslavil 95 let

Jubileum -  Ing. Josef Mach, první předseda Stavovského soudu, oslavil 95 let

Nejstarší ze členů Ustavujícího výboru, první předseda Stavovského soudu a dnes čestný člen ČKAIT oslavil 95 let v širokém rodinném kruhu a později také s předsedou a s několika přáteli z oblasti Hradec Králové, mezi kterými byli i jeho pokračovatelé v práci Stavovského soudu – Ing. Jiří Otčenášek a Ing. Vítězslav Bezpalec.

Ing. Josef Mach je autorem loga ČKAIT a plakety pro Stavbu roku Královéhradeckého kraje. Zároveň ho letos v září čeká ještě jedno, v současné době až výjimečné výročí, a to 70 let společného života s manželkou Věrou. Přejeme hodně zdraví a duševní pohody do dalších let.

Výbor oblasti Hradec Králové a ostatní přátelé


Vzpomínky Ing. Josefa Macha na aktivní práci pro ČKAIT 

Dění v Komoře sleduji už téměř 20 let jenom z časopisů Komory (Stavebnictví a Z+i). Mnoho věcí se změnilo a jsem rád, že k lepšímu. Ale pokud se týká zdraví, to přibývající léta v žádném případě nezlepšují. A tak mi zbývá už jen vzpomínání. Vzpomenout musím i na Český svaz stavebních inženýrů, který dal podnět a základ pro ustavení Komory. Byl jsem zakládající člen jak prvé oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů Hradec Králové v roce 1969, tak i obnovené v roce 1989. Řadu let jsem působil jako její předseda. V době komunistické éry mi to přinášelo mnoho nepříjemností, především v zaměstnání. Činnost prvního předsedy Stavovského soudu postavila přede mne mnoho výzev. Pro Stavovský soud tehdy neexistoval žádný vzor a všechno bylo nutné začít řešit víceméně od boku. Bylo to v období počátků uplatňování výpočetní techniky, a mně i spolupracovníkům dělalo její využití veliké problémy. Za zmínku stojí i skutečnost, že sídlo Stavovského soudu bylo v Hradci Králové. Teprve po mém odstoupení z funkce předsedy byl Stavovský soud přemístěn do Prahy. Rád také vzpomínám na dobrý vztah a spolupráci se členy Stavovského soudu a prakticky se všemi orgány a členy Komory i se spolupracovníky hradecké oblastní kanceláře. Za tu spolupráci bych všem rád i dnes znovu poděkoval. Vzpomínám také na úsilí a práci prvního předsedy a přípravného výboru na ustavování Komory a při přípravě předpisů, řádů a vnitřní legislativy Komory. Velice si vážím i přátelského vztahu se současným předsedou i po tolika letech mé neúčasti na dění v Komoře. Pro mne to jsou vzpomínky, které doslova hřejí. Vedení Komory, všem jejím orgánům i všem členům chci při této příležitosti popřát další úspěšnou činnost ve všech směrech. V Komoře vidím i nadále nezbytnou existenci a nezbytný orgán pro uplatnění postavení inženýrů a techniků a jejich profesí ve společnosti, pro jejich zastupování v jednání se státními institucemi a také v pomoci členům při orientaci a dodržování současných komplikovaných právních předpisů. 

Členy Komory zdraví
Ing. Josef Mach