Pustevny a její dominanty

Stezka Valaška – skywalk
Stezka Valaška – skywalk

Ke stávajícím dominantám Pusteven, dřevěných staveb Libušín a Maměnka, přibyly i stavby současné – horní stanice lanové dráhy a Stezka Valaška. A právě tyto nové stavby spolu s rekonstruovaným Libušínem byly náplní odborné exkurze oblasti Ostrava

Jednou z posledních akcí oblasti ČKAIT Ostrava před letními prázdninami byla v polovině června celodenní odborná exkurze na Pustevny, které jsou nejen významným a nejnavštěvovanějším horským střediskem v Beskydech, ale zároveň střediskem ležícím na území dvou krajů – Moravskoslezského a Zlínského. 

Libušín

Libušín

Přesně 120 let jsou hlavními dominantami Pusteven dřevěné stavby Libušín a Maměnka, které byly otevřeny 6. srpna 1899. V roce 2014 byla slavná útulna Libušín od Dušana Jurkoviče výrazně poškozena požárem a v současné době finišují práce na její rekonstrukci, které provádí stavebně restaurátorská huť ARCHATT, s.r.o., jejíž stavbyvedoucí Mgr. Viktor Prudík nás při prohlídce provázel. Z původního vyhořelého Libušína se v obnovené stavbě použila pouze desetina původních prvků (např. pouze dva trámy), a to zejména ze statického hlediska. Nový Libušín se rekonstruoval stejným postupem jako v době Jurkoviče s ručně tesanými trámy. Podobou se obnovený Libušín vrátí do roku 1925, ale vnitřní stavba bude vybavena moderními technologiemi, mimo jiné hasicím systémem inertního plynu, speciálním měřením a regulací vnitřní teploty. Stavebně by měl být Libušín dokončen k 28. říjnu 2019, následovat bude vybavení interiéru a na začátku roku 2020 se plánuje kolaudace hotového díla. Na obnovu Libušína lidé věnovali ve veřejné sbírce 10 milionů korun a jedním z dárců byla také ČKAIT, která v roce 2016 poskytla dar ve výši 200 000 Kč.

Horní stanice lanové dráhy

Nová stanice stojí na místě původní budovy, která musela být kvůli svému špatnému stavu v roce 2016 stržena. Jako horní stanice lanové dráhy z Trojanovic na Pustevny sloužila stará budova už od roku 1937. Nová stanice v těsném sousedství Libušína je moderní stavbou z kamene, dřeva a skla. Je dílem kopřivnického architekta Kamila Mrvy, který již léta spolupracuje s obcí Trojanovice a podílí se na podobě projektu Radegastových Beskyd. Součástí horní stanice lanové dráhy je vyhlídková samoobslužná restaurace. Díky velkým proskleným oknům se turistům z restaurace horní stanice nabízí překrásný výhled na celé panorama Beskyd, údolí Frenštátu pod Radhoštěm, vrchol Javorníku či hřeben Radhoště a zároveň se v nich odráží dřevěný Libušín. Horní stanice lanové dráhy na Pustevnách se stala vítězem Stavby Moravskoslezského kraje 2017 a získala cenu GRAND PRIX.

 

Stezka Valaška (foto: Renata Zdařilová)

Stezka Valaška

Stezka Valaška je jednou z mnohých stezek v korunách stromů, které u nás rostou jako houby po dešti. Na druhé straně se stezka pyšní unikátním lanovým himálajským chodníkem, který překonal dosavadní rekord a stal se nejdelším zavěšeným lanovým chodníkem v České republice. Celková délka stezky je téměř 600 m, výška pak 54 m. Je umístěna v nadmořské výšce 1 075 m n. m. Jedná se o stavbu složenou z několika dílčích stavebních objektů (konstrukcí), které jsou vzájemně propojené, a to z přístupové lávky, stezky ve stromech, z objektu věže a zpětného chodníku. Stavba je provedena v kombinaci dřevo a ocel se založením kombinace mikropilot a základových patek. Zajímavým prvkem této stezky je vyložená plošina tzv. skywalk na vrcholu věže, opatřená prosklenou podlahou a zábradlím. Tato stezka byla prvně účastníkům exkurze velmi podrobně prezentována projektanty z TAROS NOVA, s.r.o., v prostředí jejich firmy v Rožnově pod Radhoštěm a následně po příjezdu na Pustevny si ji každý účastník mohl vyzkoušet.