Labská vodní cesta stále čeká na realizaci

Vizualizace vodního stupně Děčín, který se připravuje již více než 30 let (foto: Správa vodních cest)
Vizualizace vodního stupně Děčín, který se připravuje již více než 30 let (foto: Správa vodních cest)

Město Ústí nad Labem bývalo v historii centrem vodní dopravy. V současné době je třetí mód dopravních cest vodní dopravy v ČR výrazně upozaděn. Z toho vyplývá, že jsou dnes prakticky mrtvé všechny přístavy, loděnice i ostatní aktivity okolo Labe.

Aktivity jak ČKAIT, tak ČSSI směřují k prosazení plavebního stupně Děčín (PSD) a podporují splavnost Labe jako takového, tedy včetně stupně Přelouč. Toto vodní dílo bude sloužit nejen pro splavnění řeky Labe, ale i pro zlepšení ekologických, estetických a energetických funkcí řeky.

OK ČKAIT podporuje dlouhodobě realizaci plavebních stupňů na Labi. Na konci roku 2016 byl v Ústí nad Labem pořádán seminář Labská vodní cesta. V roce 2017 jsme k oslavě 25 let trvání ČKAIT uspořádali plavbu po Labi z Ústí do Drážďan, spojenou s konferencí Labská vodní cesta přímo na palubě.

Projektová dokumentace pro toto vodní dílo už doznala mnoha změn k vylepšení ekologických připomínek organizací, které se zabývají výhradně ekologií a neberou v úvahu ostatní přínosy. Bohužel administrativa povolení stavby těmto výhradám naslouchá a veřejnost nemá dost informací o ostatních výhodách: hladina stálého nadržení vody, která je pozitivní jak po stránce estetické, tak vodohospodářské (pozitivně ovlivňuje hladinu spodní vody), dává možnost energetickému využití – malá vodní elektrárna (MVE), která je schopná zásobit čistou energií velkou část Děčína. A v neposlední řadě je třeba zdůraznit i turistické využití vodní cesty a aktivit okolo vody, které je velmi zřejmé v sousedním Německu. Velký vliv má i na podnikatelskou sféru. Například v Děčíně se vyrábějí nadrozměrné cisterny, které se po vodě snadno dopraví.

Naše aktivity směřují k pravdivým informacím o výhodách tohoto vodního díla. 

Ing. Jiří Zima
předseda OP ČSSI Ústí nad Labem

Ing. Martin Mandík
předseda oblasti ČKAIT Ústí nad Labem