Nejlepší stavby roku kraje Vysočina 2018

Pivovar v Kamenici nad Lipou získal ocenění Stavba roku kraje Vysočina v kategorii rekonstrukce občanských a bytových staveb za revitalizaci stávajícího rozsáhlého komplexu s potenciálem společenského oživení centra města. Projektová dokumentace: OTA atelier s.r.o., CENTRUM NOVA s.r.o., zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. (foto: Pivovar Kamenice nad Lipou)
Pivovar v Kamenici nad Lipou získal ocenění Stavba roku kraje Vysočina v kategorii rekonstrukce občanských a bytových staveb za revitalizaci stávajícího rozsáhlého komplexu s potenciálem společenského oživení centra města. Projektová dokumentace: OTA atelier s.r.o., CENTRUM NOVA s.r.o., zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. (foto: Pivovar Kamenice nad Lipou)

Vyhlášení soutěže Stavba roku kraje Vysočina 2018 máme za sebou a čeká nás příští ročník. Velmi bych si přál, aby se dotvořilo propojení krajských soutěží se soutěží celostátní – Stavbou roku. Zatím tomu brání několik důvodů, tím hlavním jsou však peníze. Je logické, aby vítěz krajské soutěže platil nemalý poplatek za vstup do soutěže celostátní?

Je již dlouholetou tradicí pořádat soutěže Stavba roku a Stavba kraje. Kraj Vysočina se této soutěže ujal neprodleně po jeho vzniku a od počátku tuto soutěž organizuje SPS Vysočina a ČKAIT Jihlava. Do letošní soutěže bylo přihlášeno 16 staveb, které byly dokončeny a předány do užívání v roce 2018. Tento počet není vysoký, je dán tím, že se v našem kraji příliš nestaví a místní stavební firmy budují své stavby v jiných částech naší země, ty však nelze do soutěže přihlásit, nevyhovuje to podmínkám soutěže. Tato skutečnost má potom jeden zajímavý dopad, kategorie soutěžních staveb se určují až po dodání soutěžních návrhů. Určit kategorie je tedy prvním úkolem komisařů. Následuje další fáze výběru stavby Vysočiny, tou je návštěva soutěžních staveb. Putování po stavbách bylo v letošním roce poněkud náročnější. Vzhledem k rozsahu uzavírek silnic komisaři ujeli za den takřka 400 km. Nebudu se zabývat popisem všech soutěžních staveb, ani všech těch, které obdržely ocenění, zmíním se pouze o třech, které považuji za velmi zdařilé a zajímavé.

Pivovar v Kamenici nad Lipou

Nejzajímavější stavbou letošního roku byla pro mne obnova Pivovaru v Kamenici nad Lipou. Privátní investor vykonal obrovské množství záslužné práce nejen pro obnovu pivovaru, ale i centra města. Areál pivovaru je součástí městské památkové zóny a svou polohou a velikostí tvoří jednu z dominant náměstí. Sousedí s klasicistním zámkem s přilehlou zámeckou zahradou. Z architektonického hlediska je respektováno původní vzezření areálu z dob tehdejšího pivovaru, byl kladen důraz na zachování hodnotných částí stavby, materiálů a konstrukčních řešení. Rekonstrukce areálu je rozdělena do více etap. V první, dokončené fázi je zprovozněn pivovar, testovací minipivovar se šalandou a pivnice včetně všech nezbytných zázemí. Klíčové provozy jsou umístěny v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor. Díky obnovení velkorysého prosklení vznikl atraktivní průhled z náměstí skrz dvůr až do zámeckého parku. V prostorech malého pivovaru, šalandy, varny a pivnice jsou přiznané původní cihelné klenby. Taktéž v ležáckých sklepích jsou ponechány původní kamenné klenby. Nevyhovující stropní konstrukce jsou nahrazeny moderními materiály, v zázemích především ocelobetonovými stropy. Sanací prošly také dřevěné tesařsky vázané krovy, které jsou částečně stále původní. Jako střešní krytina je použita režná bobrovka s hřebenáči do malty. Skladby podlah jsou ve všech prostorech nové. Jsou tvořeny především kamenivem a betonem. Nejrozšířenější nášlapnou vrstvou podlah v celém areálu je čedičová dlažba, doplněná o dřevěné podlahy a lité stěrky. V ležáckých sklepích a v části varny jsou zpět navráceny původní kamenné bloky, které se díky rekonstrukci podařilo objevit. Vnější výplně otvorů jsou velkorysé, ocelové s izolačním dvojsklem. Pro druhou etapu jsou již nyní osazena okna dřevěná špaletová, obdobná původním výplním.

Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě

Neméně zajímavou a hodnotnou stavbou byla Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě. Není se čemu divit. Pokud sečteme kvalitu projektantů Ing. arch. Aleše Buriana a Ing. arch Gustava Křivinky a energii osvíceného investora, kterým bylo město Havlíčkův Brod, zastoupené místostarostou Bc. Liborem Honzárkem, může vzniknout pouze dokonalá a kvalitní stavba. Již druhé náměstí v Havlíčkově Brodě je excelentním příkladem práce s veřejnými prostranstvími. Celkové urbanistické řešení vychází ze studie rekonstrukce Smetanova náměstí, která byla zpracována v roce 2009 a která předpokládala změnu sídlištního charakteru náměstí a jeho lepší integraci do rostlé urbánní struktury města. V místě největšího křížení pěší dopravy, tam kde Havlíčkova ulice prochází Smetanovým náměstím, je celý profil ulice navržen v režimu obytné zóny s předností pěšího pohybu. Projekt navazuje na práce realizované v rámci 1. etapy rekonstrukce Smetanova náměstí v roce 2015. Nová podoba byla navržena tak, aby ji bylo možno vnímat jako důležitý celistvý městský prostor, který spíše než Smetanovým náměstím bude Smetanovým parkem. Cílem stavebních a architektonických úprav bylo vytvoření nové podoby Havlíčkovy ulice a dopravní propojení ulic Trčkovy, Havlíčkovy, Beckovského a Smetanova náměstí. Materiálové řešení upřednostňuje použití kamene a ostatních klasických materiálů. Pochozí chodníky jsou navrženy v kamenné řezané velkoformátové dlažbě 400/600–1200 mm ve třech barevných odstínech. Trojúhelníková plocha tržiště je z valounové dlažby. Celé náměstí protínají diagonální chodníky s proměnnou šířkou, podél kterých je v celé délce vodoteč. Bezbariérovost je nově zajištěna chodníkem z Massaranduby. Součástí parku jsou dvě fontány, vodní prvky, lávky přes vodoteč, připomínka původní historické kapličky, veřejné osvětlení a kompletní vybavení ostatními prvky městského mobiliáře, sadové úpravy.

Dostavba areálu průmyslové školy v Třebíči

To je třetí stavba mého výběru. Na místě zdemolované třípodlažní ocelové budovy školy plné azbestu vznikla moderní budova, která doplnila komplex budov největší střední školy na Vysočině. Střídmá architektura, funkční dispozice, příjemné prostředí pro studenty i učitele. To jsou devizy nové budovy školy. Jde o prostředí, ve kterém žáci tráví hodně času, společnost je ovlivňuje mnohem více, než si sami připouští. Proto se architekt důsledně zabýval nejen architekturou domu, a to včetně interiérů, ale také venkovním prostorem určeným pro pobyt studentů. Výrazným prvkem v celé kompozici je proto zeleň. Tvar nové budovy je vytvořen seskupením tří kvádrových hmot. Hlavním výrazovým prvkem objektu jsou velké prosklené plochy s výraznými stínicími prvky, pevnými vodorovnými slunolamy v barvě přilehlé fasádní omítky. Na fasádách jsou zastoupeny čtyři základní barvy: převládající bílá na fasádní omítce, stříbrná na sendvičových panelech střešní nástavby, antracitová šedá na rámech oken a bronzová na venkovních žaluziích. Z konstrukčního hlediska se jedná o stavbu s nosnou montovanou železobetonovou konstrukcí. V převážné většině místností jsou minerální akustické podhledy. Primární podlahovou krytinou jsou vinylové podlahy a keramická dlažba. Vnější obvodový plášť je uzavřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty systému ETICS. 

Prezentace staveb je to nejlepší pro naše stavebnictví

Je lidsky pochopitelné, že po nové silnici nebo mostě po krátkém čase jezdíme nebo chodíme a ani si nevšimneme, že tady před rokem silnice nebo most nebyly. Stejně jsou na tom budovy. Kdo z běžných návštěvníků nové budovy jakékoliv nemocnice dokáže odpovědět na otázku, zdali budova pacientům slouží tři roky nebo osm? Proto musíme našim spoluobčanům stále připomínat, co pro ně tvoříme…

Více informací na www.stavbavysociny.cz