Dny evropského dědictví 2019 v Litomyšli

Ministr Lubomír Zaorálek poděkoval emeritnímu starostovi Litomyšle Miroslavu Brýdlovi za to, že se zasloužil o zapsání Litomyšle na seznam UNESCO i za vznik Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V čele města Litomyšl dnes stojí jeho syn Daniel Brýdl. (foto: Ivan Krejza a Tomáš Pleskot)
Ministr Lubomír Zaorálek poděkoval emeritnímu starostovi Litomyšle Miroslavu Brýdlovi za to, že se zasloužil o zapsání Litomyšle na seznam UNESCO i za vznik Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V čele města Litomyšl dnes stojí jeho syn Daniel Brýdl. (foto: Ivan Krejza a Tomáš Pleskot)

V Litomyšli byly 7. září zahájeny Dny evropského dědictví (EHD), které v režii Mgr. Květy Vitvarové tradičně pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož přidruženým členem je ČKAIT, spolu s městem Litomyšl.

V navazujícím týdnu se v ČR otevřelo na 800 památek, mezi nimi i běžně nepřístupné objekty jako například Sokolovský zámek, Žofínský palác v Praze, bývalá věznice v Chrudimi, nebo kostel Povýšení svatého Kříže v Karlových Varech – Rybářích. Litomyšl byla pro národní zahájení Dnů evropského dědictví vybrána v souvislosti s letošním 20. výročím zapsání litomyšlského zámeckého areálu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

V současné době Národní památkový ústav (NPÚ), který má ve své správě zámek Litomyšl, získal na opravu zámku potřebné finance a je připraven zahájit rekonstrukci zámku, jak ve své informaci sdělila ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek ve svém úvodním vystoupení prohlásil kromě jiného, že je důležité památkám vracet život. „Skrze památky tu jsou s námi i generace našich předchůdců.“ Že to podle něj není zcela samozřejmé, dokumentoval na loni dokončené nákladné opravě budovy Národního muzea. Ministr rovněž udělil tři ocenění Nositel tradice lidových řemesel. Za rok 2019 titul získali manželé Petr a Zlatuše Hejdovi za výrobu krojové obuvi a opasků, Pavel Sarauer za dřevěné, do skla vsazené holubičky a Pavel Horák za broušené sklo.

Od roku 2001, kdy ministři kultury tato ocenění udělují, bylo oceněno téměř 80 umělců a řemeslníků. EHD mají za cíl podpořit ochranu kulturního dědictví, zvýšit informovanost o turistických možnostech i méně známých historických sídel a přesunout turistický ruch z vytížených měst, jako je Praha nebo Český Krumlov, i do menších a méně známých měst.

Více Den historického dědictví