Statika hrou v Plasích

(foto: Adam Dušek, NTM)
(foto: Adam Dušek, NTM)

Nová stálá expozice vznikla ve spolupráci Národního technického muzea (NTM) s ČKAIT. Otevřena je od 28. června 2019 v Plasích.

Vernisáže, která se konala 28. června 2019, se zúčastnili předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc., předseda ČKA Ing. arch. Jan Kasl a generální ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr. Řešitelský tým byl sestaven z pracovníků Fakulty stavební ČVUT, Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, firmy TAM TAM, EXCON (doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Hrdoušek, CSc.; Ing. Michael Nečas; Ing. Pavel Havránek a Ing. Filip Chmel).

Scénář a projektová dokumentace výstavy byla v závěru roku 2018 předána pracovníkům NTM k zajištění výroby jednotlivých částí expozice. V průběhu prací na scénáři a konzultací při zpracování projektu se do spolupráce zapojili i manželé Koderovi z Centra stavitelského dědictví NTM V Plasích. Jejich přínos pro práci na projektu byl nesporný.

Z modelů, které jsou v expozici umístěny, stojí rozhodně za povšimnutí čtyři a půl metru dlouhý model Rankovy lávky. Tato celodřevěná, téměř 200 metrů dlouhá lávka vzpěradlové konstrukce bez vnitřní podpory byla navržená kolem roku 1838 pražským tesařským mistrem Michaelem Rankem. Měla přemostit Vltavu v Praze v místě dnešního Mánesova mostu. K její realizaci nedošlo, ale už jen její model je rozhodně velmi zajímavý.

Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI