Rozhovor s dvoutisícím členem oblasti Hradec Králové

Slavnostní slib skládají nově autorizované osoby v Betlémské kapli v Praze. Jednou z nich byl Ing. Oldřich Barvíř, který se 30. května 2019 stal dvoutisícím členem oblasti Hradec Králové. Předseda oblasti Ing. Milan Havlišta mu proto položil několik otázek.

Můžete v krátkosti charakterizovat Vaše profesní začátky?

Fakultu stavební na VUT v Brně jsem ukončil v období doznívající ekonomické krize. Nastoupil jsem do středně velké projekce v Hradci Králové, ale přetrvávající krize mě dovedla k zaměstnání na pozici referenta stavebního úřadu. Myslím si, že každý projektant by měl absolvovat alespoň několika měsíční praxi na obdobné pozici. Nyní působím jako OSVČ projektant pozemních staveb.

Myslíte si, že zkouška byla náročná? 

Jako absolvent tzv. zkoušky odborné způsobilosti, nutné k výkonu referenta stavebního úřadu, bez ohledu na obtíže při jejím absolvování, si dovolím tvrdit, že autorizační zkouška v mém oboru pozemních staveb, pokud má člověk zájem o svůj obor, těžká není.

Má Komora svůj smysl?

Komora smysl má, ale měla by více dbát na postavení projektantů ve společnosti. Bohužel je mnoho projektantů, kteří svou činnost nevykonávají tak, jak by měli. A to pak ve většině společnosti vyvolává nevoli a nedůvěru k tomuto oboru, jehož prestiž trpí. 

Jak se díváte na změny stavebního zákona?

Výstavba má podstatný vliv na bytí společnosti, a proto by Komora měla být u veřejnosti více vidět. Měla by např. aktivněji vystupovat a zasahovat do přípravy a úpravy nového stavebního zákona. Můj osobní názor je, že co se týká legislativních povolovacích procesů, mělo by se více zodpovědnosti přesunout z úředníků na projektanty. Např. OTP má znát projektant a tyto znalosti by se možná měly podrobněji zkoušet u autorizací. Úředník by měl kontrolou OTP případně řešit jen u vybraných druhů staveb. Především by se úřady měly více zabývat stránkou urbanistických a prostorových regulativů než často bohužel konkrétním technickým řešením nebo nesmyslnými administrativními požadavky. Slyšel jsem o plánu centralizace stavebních úřadů, což by nebylo dobře. Znalost místních poměrů je často důležitá. Spíše by se mělo centralizovat jednotné oblastní místo pro podávání žádostí o stavební povolení, ke kterému by se automaticky a najednou vyjadřovaly všechny dotčené DOSS a stavební úřad a zároveň by spolu v případě potřeby sami komunikovaly.

Co Vás přivedlo k vykonání autorizační zkoušky?

Vedlo mě k tomu odhodlání zvýšit si kvalifikaci, dokázat si jistou úroveň své odbornosti a posílit si důvěru v prováděných rozhodnutích. Myslím, že autorizace lépe pomůže mé snaze být kvalitním projektantem.