Recyklujeme stavby - on line Katalog výrobků a materiálů

Cílem Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví je přehlednou a srozumitelnou formou vysvětlit všem klíčovým účastníkům stavebního procesu, proč využívat stavební a demoliční odpad. Katalog vznikl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov.

V ČR je přibližně 65 % odpadů tvořeno stavebním a demoličním odpadem. Je proto potřeba zvýšit procento využívání recyklátů u staveb, a snížit tak závislost na přírodních zdrojích stavebního materiálu.

Cílem Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví je přehlednou a srozumitelnou formou vysvětlit všem klíčovým účastníkům stavebního procesu, proč využívat stavební a demoliční odpad, které suroviny lze získat při demolici, které materiály a jak lze recyklovat a jak správně recyklovat stavby. Rovněž je zde vysvětleno, jak ověřit vlastnosti recyklátů, které recyklované výrobky lze použít ve výstavbě a jak podpořit využití výrobků s obsahem recyklované složky ve veřejných zakázkách.

 

Online verze katalogu

Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin byl vytvořen jako online verze dokumentu pro Českou agenturu pro standardizaci. Katalog má dvě základní sekce – Materiály a Recyklované výrobky. Pro doplnění přehledu o tematice jsou v dalších sekcích shromážděny legislativní požadavky a související předpisy, normy a zkušební postupy pro uvádění recyklovaných produktů do praxe. Pro snazší porozumění problematiky katalogu je portál doplněn o sekci Slovníček pojmů. 

Další informace: Portál Recyklujeme stavby!
www.agentura-cas.cz/recyklujeme-stavby • ESB 3/2019