Profesní informační systém ČKAIT

Systém PROFESIS je nově přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem a studijních materiálů.

Novinky

  • Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)
  • Portál Recyklujme stavby!, včetně Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví (Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky – MŽP)
  • Nově jsou zařazeny dokumenty z dříve vydávaného DVD Dopravní stavby (Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky – MD):
  • Technické předpisy pozemních komunikací: portál Politika jakosti pozemních komunikací (PJPK) 
  • Technické předpisy staveb drah a na dráze

Aktualizace

  • PS 1.1 Stavební software dostupný na internetu

Přístup do systému

Systém PROFESIS je nově přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem a studijních materiálů. Přístup k neveřejným dokumentům a tisk pomůcek ve formátu PDF je umožněn po přihlášení: UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků). O HESLO je možné požádat e-mailem na profesis@ckait.cz. Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma.